Skoči na vsebino

Računalnik kot stroj

PDF z nalogami

Naloge

Naloga 3.2

R M(50) M(55)
default 100 90 35
a 100 100 35
b 135 90 35
c 100 90 0
d 100 90 36
e 100 89 35
f 10 90 35

Naloga 3.5

ce X > 50
  izpisi vrednost X
sicer
  preberi novo vrednost X
predpostavljamo, da je X-u bila ze prirejena vrednost

    LOAD    FIFTY
    COMPARE   X    X > 50, GT=1
    JUMPGT   IZPIS
    IN     X
    JUMP    END
 IZPIS:OUT     X
  END:HALT


 FIFTY: .DATA 50
   X: .DATA 0

Naloga 3.9

vsota = 0
I = 0
dokler i < 50, ponavljaj
  vsota = vsota + I
  I = I + 1
 LPCHK:LOAD    FIFTY
    COMPARE   I
    JUMPLT   LPRUN
    HALT

 LPRUN:LOAD    VSOTA
    ADD     I
    STORE    VSOTA
    JUMP    LPCHK
    INCREMENT  I

 FIFTY:.DATA    50
 VSOTA:.DATA    0
   I:.DATA    0


Zadnja posodobitev: February 16, 2022