Skoči na vsebino

P1 2021/22 - 05 Datotecni dnevnik - resitev Aljaz S.

# https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/assign/view.php?id=38988
from typing import List, Tuple
import re


def rgxpg(src: str, group: str):
  # https://regex101.com/r/sfkWcI/1/
  match = re.compile("^(?P<date>[0-9/]+)\s+(?P<name>.+?)\s+(?P<size>[0-9]+)$").match(src)  
  return match.group(group) if group else match.groups()

def datum (vrstica: str) -> Tuple[int, int, int]:
  parts = rgxpg(vrstica, "date").split("/")
  return tuple(int(x) for x in ( [parts[-1]] + parts[:-1] ) )

def ime (vrstica: str) -> str:
  return rgxpg(vrstica, 'name')

def dolzina (vrstica: str) -> int:
  return int(rgxpg(vrstica, 'size'))

def podatki (vrstica: str) -> Tuple[Tuple[int, int, int], str, int]:
  return (datum(vrstica), ime(vrstica), dolzina(vrstica))

def je_novejsa (s1: str, s2: str) -> bool:
  if (s1 == None): return s2
  if (s2 == None): return s1

  s1y, s1m, s1d = datum(s1)
  s2y, s2m, s2d = datum(s2)
  if (s1y > s2y):
    return True
  elif (s1y == s2y):
    if (s1m > s2m):
      return True
    elif (s1m == s2m):
      if (s1d > s2d):
        return True
  return False   

def najnovejsa (ime_datoteke: str, arhiv: List[str]) -> Tuple[Tuple[int, int, int], str, int]:
  novejsi = None
  for item in (x for x in arhiv if ime(x) == ime_datoteke):
    novejsi = item if je_novejsa(item, novejsi) else novejsi
  return podatki(novejsi)

def datumi (ime_datoteke: str, arhiv: List[str]) -> Tuple[Tuple[int, int, int]]:
  koncno = list(datum(x) for x in arhiv if ime(x) == ime_datoteke)
  koncno.sort(reverse=True)
  return koncno

def odstrani(ime_datoteke: str, arhiv: List[str]) -> None:
  for x in reversed(arhiv):
    if (ime(x) == ime_datoteke):
      arhiv.remove(x)

def skupna_dolzina (arhiv: List[str]) -> int:
  imena_unikat = set({})
  sum = 0
  for x in arhiv:
    imena_unikat.add(ime(x))
  for l_ime in imena_unikat:
    sum += najnovejsa(l_ime, arhiv)[2]
  return sum

import unittest
from random import shuffle


class TestObvezna(unittest.TestCase):
  def test_ime(self):
    self.assertEqual("ime_datoteke.md", ime("11/16/2020 ime_datoteke.md 314236"))
    self.assertEqual("ime datoteke s presledki.md", ime("11/6/2015 ime datoteke s presledki.md 123"))
    self.assertEqual("ime s   presledki.md", ime("11/16/2020 ime s   presledki.md 436"))
    self.assertEqual("ime s   presledki.md", ime("1/6/2020   ime s   presledki.md  0"))

  def test_dolzina(self):
    self.assertEqual(314236, dolzina("11/16/2020 ime_datoteke.md 314236"))
    self.assertEqual(123, dolzina("11/6/2015 ime datoteke s presledki.md 123"))
    self.assertEqual(436, dolzina("11/16/2020 ime s   presledki.md 436"))
    self.assertEqual(0, dolzina("1/6/2020   ime s   presledki.md  0"))

  def test_datum(self):
    self.assertEqual((2020, 11, 16), datum("11/16/2020 ime_datoteke.md 314236"))
    self.assertEqual((2015, 11, 6), datum("11/6/2015 ime datoteke s presledki.md 123"))
    self.assertEqual((2020, 11, 16), datum("11/16/2020 ime s   presledki.md 436"))
    self.assertEqual((2020, 1, 6), datum("1/6/2020   ime s   presledki.md  0"))

  def test_podatki(self):
    self.assertEqual(((2020, 11, 16), "ime_datoteke.md", 314236), podatki("11/16/2020 ime_datoteke.md 314236"))
    self.assertEqual(((2015, 11, 6), "ime datoteke s presledki.md", 123), podatki("11/6/2015 ime datoteke s presledki.md 123"))
    self.assertEqual(((2020, 11, 16), "ime s   presledki.md", 436), podatki("11/16/2020 ime s   presledki.md 436"))
    self.assertEqual(((2020, 1, 6), "ime s   presledki.md", 0), podatki("1/6/2020   ime s   presledki.md  0"))

  def test_je_novejsa(self):
    self.assertIs(True, je_novejsa("11/16/2020  i  m e 314236", "10/16/2020  i m e 314236"))
    self.assertIs(True, je_novejsa("11/16/2020  i  m e 314236", "11/5/2020  i m e 314236"))
    self.assertIs(True, je_novejsa("11/16/2020  i  m e 314236", "11/15/2015  i m e 314236"))
    self.assertIs(True, je_novejsa("11/16/2020  i  m e 314236", "5/16/2020  i m e 314236"))
    self.assertIs(True, je_novejsa("5/16/2020  i  m e 314236", "4/16/2020  i m e 314236"))

    self.assertIs(False, je_novejsa("10/16/2020  i  m e 314236", "11/16/2020  i m e 314236"))
    self.assertIs(False, je_novejsa("11/5/2020  i  m e 314236", "11/16/2020  i m e 314236"))
    self.assertIs(False, je_novejsa("11/5/2020  i  m e 314236", "11/5/2020  i m e 314236"))
    self.assertIs(False, je_novejsa("11/15/2020  i  m e 314236", "11/16/2020  i m e 314236"))
    self.assertIs(False, je_novejsa("5/16/2015  i  m e 314236", "11/16/2020  i m e 314236"))
    self.assertIs(False, je_novejsa("4/16/2020  i  m e 314236", "5/16/2020  i m e 314236"))

  def test_datumi(self):
    vrstice = [
      "10/16/2020 ime dat.avi 314236",
      "10/14/2020 ime dat.avi  312353",
      "5/16/2020  ime dat.avi 21532",
      "12/31/2018  ime dat.avi 21532",
      "10/16/2020 some other.avi 314236",
      "10/18/2020 another file.avi 351352",
      "10/18/2018 another file.avi 314236",
    ]
    for i in range(10):
      shuffle(vrstice)
      self.assertEqual([(2020, 10, 16), (2020, 10, 14), (2020, 5, 16), (2018, 12, 31)], datumi("ime dat.avi", vrstice))
      self.assertEqual([(2020, 10, 16)], datumi("some other.avi", vrstice))
      self.assertEqual([], datumi("no such file.avi", vrstice))

  def test_najnovejsa(self):
    vrstice = [
      "10/16/2020 ime dat.avi 314236",
      "10/14/2020 ime dat.avi  312353",
      "5/16/2020  ime dat.avi 21532",
      "10/16/2020 some other.avi 314236",
      "10/18/2020 another file.avi 351352",
      "10/18/2018 another file.avi 314236",
    ]
    for i in range(10):
      shuffle(vrstice)
      self.assertEqual(((2020, 10, 16), "ime dat.avi", 314236), najnovejsa("ime dat.avi", vrstice))
      self.assertEqual(((2020, 10, 18), "another file.avi", 351352), najnovejsa("another file.avi", vrstice))
      self.assertEqual(((2020, 10, 16), "some other.avi", 314236), najnovejsa("some other.avi", vrstice))

  def test_odstrani(self):
    from random import shuffle

    f1 = ["10/18/2018 another file.avi 314236"]
    f2 = ["10/18/2020 ime dat.avi 314236"]
    f3 = ["10/18/2020 some other.avi 314236"]
    vrstice = 10 * f1 + 2 * f2 + f3

    self.assertIsNone(odstrani("another file.avi", vrstice[:]), "`odstrani` ne sme vračati ničesar")

    for i in range(10):
      kopija = vrstice[:]
      shuffle(kopija)
      odstrani("another file.avi", kopija)
      self.assertEqual(2 * f2 + f3, sorted(kopija))

    kopija = sorted(vrstice)
    odstrani("another file.avi", kopija)
    self.assertEqual(2 * f2 + f3, sorted(kopija))

    for i in range(10):
      kopija = vrstice[:]
      shuffle(kopija)
      odstrani("ime dat.avi", kopija)
      self.assertEqual(10 * f1 + f3, sorted(kopija))

    kopija = sorted(vrstice)
    odstrani("ime dat.avi", kopija)
    self.assertEqual(10 * f1 + f3, sorted(kopija))

    for i in range(10):
      kopija = vrstice[:]
      shuffle(kopija)
      odstrani("some other.avi", kopija)
      self.assertEqual(10 * f1 + 2 * f2, sorted(kopija))

    kopija = sorted(vrstice)
    odstrani("some other.avi", kopija)
    self.assertEqual(10 * f1 + 2 * f2, sorted(kopija))

    kopija = vrstice[:]
    odstrani("no such file.avi", kopija)
    self.assertEqual(10 * f1 + 2 * f2 + f3, sorted(kopija))


class TestDodatna(unittest.TestCase):
  def test_skupna_dolzina(self):
    vrstice = [
      "10/16/2020 ime dat.avi 1",
      "10/14/2020 ime dat.avi  2",
      "5/16/2020  ime dat.avi 4",
      "12/31/2018  ime dat.avi 8",
      "10/16/2020 some other.avi 16",
      "10/18/2020 another file.avi 32",
      "10/18/2018 another file.avi 64",
    ]
    for i in range(10):
      shuffle(vrstice)
      self.assertEqual(1 + 16 + 32, skupna_dolzina(vrstice))

    vrstice = [
      "10/14/2020 ime dat.avi  1",
      "5/16/2020  ime dat.avi 2",
      "10/16/2020 ime dat.avi 4",
      "12/31/2018  ime dat.avi 8",
      "10/16/2020 some other.avi 16",
      "10/18/2020 another file.avi 32",
      "10/18/2018 another file.avi 64",
    ]
    for i in range(10):
      shuffle(vrstice)
      self.assertEqual(4 + 16 + 32, skupna_dolzina(vrstice))


if __name__ == "__main__":
  unittest.main()

Zadnja posodobitev: May 7, 2022