Skoči na vsebino

OS - 2021-22 - 4. kviz

Kateri ukazi se izvedejo?

Trenutno se nahajamo v imeniku /home/student/, ki je prazen, izvedemo naslednje zaporedje ukazov, Kateri ukazi se izvedejo?

pwd; (ls) || { cd .. && ls student/; }  && cd student || cd / && cd ;
ls student/ cd .. ❌ noben
cd / cd student cd
pwd ls

Z ukazom chown spremeni lastnika

Kako bi z ukazom chown spremenili lastnika in skupino datotek dat.txt in student.txt v lastnika janezn in skupino janezn?

Odgovor
chown janezn:janezn dat.txt student.txt

Pravice v base-8

Zapišite naslednje zaporedje pravic osmiško:

rw--wxr-x

Odgovor
635

SPR priredi vrednost

V BASH-u spremenljivki SPR priredite vrednost 6123.

Odgovor
SPR=6123

Ukaz test

S pomočjo ukaza test testirajte, ali sta vsebini spremenljivk spr1 in spr2 enaki. Rezultata testiranja ni potrebno izpisovati.

Odgovor
test "$spr1" = "$spr2"
Primer
[aljaxus@aljaxus-laptop ~]$ export spr1=1
[aljaxus@aljaxus-laptop ~]$ export spr2=1
[aljaxus@aljaxus-laptop ~]$ test "$spr1" = "$spr2" && echo ok || echo fail      
ok
[aljaxus@aljaxus-laptop ~]$ export spr2=2
[aljaxus@aljaxus-laptop ~]$ test "$spr1" = "$spr2" && echo ok || echo fail
fail
[aljaxus@aljaxus-laptop ~]$ 

Zadnja posodobitev: April 4, 2022