Skoči na vsebino

1. domača naloga

Povezava do eucilnice

 1. Z java domače strani prenesite in namestite javo (JDK 11).
 2. V urejevalniku besedila (Notepad, Notepad++, Sublime, ... ) napišite program DN01.java, ki na zaslon izpiše naslednje besedilo:

  Moje ime je: Micka Kovačeva
  Moja vpisna številka: 63123456
  
  *******************************************************
  *|* Izjavljam, da sem prebral/a vsebino strani  *|*
  *|* 'Samostojna izdelava programov' na eUčilnici. *|*
  *|* Vse obveznosti predmeta Programiranje 2 bom  *|*
  *|* skladno s temi navodili opravil/a samostojno. *|*
  *******************************************************
  

 3. Pred oddajo program ročno prevedite (ukaz javac DN01.java) in poženite (ukaz java DN01).

 4. Program DN01.java oddaj na eUčilnico.

Opombi:

 • besede "Micka Kovačeva" in "63123456" v izpisu zamenjajte s svojim imenom in vpisno številko
 • če se bodo pri prevajanju ali izvajanju pojavile težave z znaki čšž, datoteko DN01.java shranite v formatu UFT-8, pri prevajanju pa programu javac dodatno podajte stikalo "-encoding UTF-8".

Zadnja posodobitev: February 16, 2022