Skoči na vsebino

P2 - 2021/22 - DN09 Planeti - resitev Aljaz Starc

import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;

class Planet {

  public String name;
  public int radius;


  public Planet (String name, int radius) {
    this.name = name;
    this.radius = radius;
  }

  public double povrsina () {
    return 4 * Math.PI * Math.pow(this.radius, 2);
  }

  public String slug () {
    return this.name.toLowerCase();
  }

  public Boolean matchesSlug (List<String> names) {
    return names.stream().map((String name) -> name.toLowerCase()).filter((String name) -> name.equals(this.slug())).count() == 1;
  }
}

public class DN09 {

  public static ArrayList<Planet> planets = new ArrayList<Planet>();

  public static void main (String[] args) throws Exception {

    // Load data from file
    try (Stream<String> linesStream = Files.lines(Paths.get(args[0]))) {
      List<String> lines = linesStream.collect(Collectors.toList());
      for (String line: lines) {
        String[] parts = line.split(":");
        String ime = parts[0];
        int radij = Integer.parseInt(parts[1]);

        Planet planet = new Planet(ime, radij);
        planets.add(planet);
      }
    }

    // filtered
    int povrsina = (int) Math.floor(planets.stream()
      .filter((Planet p) -> p.matchesSlug(Arrays.asList(args[1].split("\\+"))))
      .mapToDouble((Planet p) -> p.povrsina()
    ).sum() / 1000 / 1000);

    System.out.format("Povrsina planetov \"%s\" je %d milijonov km2\n", args[1], povrsina);
  }
}

Zadnja posodobitev: May 3, 2022