Prvo sprotno preverjanje (osnovni SQL) - odgovori Aljaž Starc

01.png

Pravilni odgovori

Pravilni odgovor od "OR" in "AND" (predzadnje polje) je "OR"


02.png


03.png

Pravilni odgovori

Predzadnje polje mora vsebovati "OR", zadnje polje mora vsebovati 7, moralo bi biti tudi = 8 sprejeto, ampak ...1


05.png

06.png

Nesmiselnost

Ta naloga, po mojem mnenju, nima ne repa ne glave. Če jo izvedemo v phpMyAdmin-u se lepo zalaufa in vrne podatke - ki so popolnoma nemiselni. Sintaktično ni pravilna, seveda

Pravilni odgovori

Pravilni odgovor naj bi bil "DA"


07.png

08.png

RLIKE ter REGEXP

RLIKE je alias za REGEXP. Uporablja se za filtriranje rezultatov z uporabo Regex-a (regularnih izrazov - UR vibes).

Pravilni odgovori

Za četrto polje je pricakovano da vsebuje AND, moralo bi pa tudi biti AND aliansa. sprejeto kot pravilno, a seveda ...1. Pri petem polju je spet podobna zgodba, sprejet je vpis ^.*a....*z.*$ a je a.{3,}z prav tako pravilno. To "pravilno" ponavljanje single-character (pika .) elementov je suboptimalno. Za zadnje polje je pravilen odgovor %a___%z%.


09.png

10.png


11.png

12.png


13.png

14.png


  1. ampak to so FRI eucilnice - kaj je to znanje, napiflaj se skripto, ostalo je brezpredmetno. 


Zadnja posodobitev: March 30, 2022