Skoči na vsebino

P1 2021/22 - 12 Bitka - resitev Starc Aljaz v2

Warning

Ta resitev deluje, a je napacna, saj ne uporablja koncepta objektnega programiranja (kar je celoten point naloge)

from typing import List, Tuple
import risar
import random
import itertools
import time
from PyQt5.QtWidgets import QMessageBox


def rnd_num (start: int|float, end: int|float, disallowed: List[Tuple[int|float, int|float]]):
  while True:
    num = random.uniform(start, end)
    # check if generated number is in any disallowed range
    for rng in disallowed:
      # if it is, just break the loop and generete a new number
      if (rng[0] < num < rng[1]):
        break
    else:
      # number is not in any disallowed ranges!
      # we return it :)
      return numdef rnd_ladja (x = None, y = None, r = None, barva = None, sirina = 1):
  if not x:
    x, _ = risar.nakljucne_koordinate()
  if not y:
    _, y = risar.nakljucne_koordinate()
  if not r:
    r = random.randint(2, 20)
  if not barva:
    barva = risar.nakljucna_barva()

  return risar.krog(x=x, y=y, r=r, barva=barva, sirina=sirina)


def do_they_collide (x1, y1, r1, x2, y2, r2):
  distSq = (x1 - x2) * (x1 - x2) + (y1 - y2) * (y1 - y2); 
  radSumSq = (r1 + r2) * (r1 + r2); 
  return distSq <= radSumSq

def fade_krog (krog, alpha):
  brush = krog.pen().color().lighter()
  brush.setAlpha(alpha)
  krog.setBrush(brush)

def nova_explozija (x, y, r, barva, lifetime_ms = 4000, sirina = 1):
  expl = risar.krog(x=x, y=y, r=r, barva=barva, sirina=sirina)
  el = {
    "l": expl,
    "type": "explosion",
    "x": x,
    "y": y,
    "r": r,
    "exploded_at": time.time(),
    "lifetime_ms": lifetime_ms
  }
  return eldef run_simulation (ladij=20, za_uniciti=10, pixel_per_cycle=1, cycle_delay=.0025, ladja_radij=10, miska_radij=30, explozija_radij=30, explozija_trajanje_ms=4000):

  risar.pobrisi()
  QMessageBox.information(None, "Zacetek igre", "Skupaj ladij: %i - uniciti vsaj %i" % (ladij, za_uniciti))


  # Lista "objekti" vsebuje entitete kot so ladje ter explozije
  ladje = []
  explozije = []

  # Kreiraj ladje ter jih dodaj v listo entitet
  for _ in range(ladij):
    barva = risar.nakljucna_barva()
    ladje.append({
      "l": rnd_ladja(r=ladja_radij, barva=barva),
      "barva": barva,
      "r": ladja_radij,
      "move_x": rnd_num(-1, 1, [(-.6, .6)]),
      "move_y": rnd_num(-1, 1, [(-.6, .6)]),
      "type": "ship"
    })

  # Kreiraj misko, edina entiteta, ki ni dodana v listo 'objekti'
  miska_barva = risar.nakljucna_barva()
  miska_krog = risar.krog(*risar.miska(), r=miska_radij, barva=miska_barva, sirina=1)
  # Zazenemo "main event loop?"
  while True:

    # Ce miska se ni bila kliknjena (ob kliku se krog odstrani)
    if miska_krog is not None:
      # premaknemo krog na trenutno pozicijo miske
      x, y = risar.miska()
      miska_krog.setPos(x, y)

      # in ce je slucajno ravno kliknjena
      if risar.klik():
        # dodamo explozijo v listo 'objekti'
        explozije.append(nova_explozija(x=x, y=y, r=explozija_radij, barva=miska_barva, lifetime_ms=explozija_trajanje_ms))
        # ter odstranimo miskin krog
        risar.odstrani(miska_krog)
        miska_krog = None

    # ce je miska klinjena
    # ter ni vec nobenih eksplozij
    elif explozije == [] or ladje == []:
      # je poiskus spodletel
      if len(ladje) > za_uniciti:
        QMessageBox.information(None, "Igra spodletela!", "Skupaj ladij: %i - za uniciti: %i - uniciti %i" % (ladij, za_uniciti, ladij - len(ladje)))
        return False
      else:
        QMessageBox.information(None, "Zmaga!", "Skupaj ladij: %i - za uniciti: %i - unicenih %i" % (ladij, za_uniciti, ladij - len(ladje)))
        return True    for objekt, obj_i in zip(ladje, itertools.count()):

      x = objekt["l"].x()
      y = objekt["l"].y()
      r = objekt["r"]

      o_left = x - r <= 0
      o_right = x + r >= risar.maxx
      o_top = y - r <= 0
      o_bottom = y + r >= risar.maxy


      # levi del kroga je izven okna, desni se ni
      if (o_left and not o_right): objekt["move_x"] = abs(objekt["move_x"])
      # desni del kroga je izven okna, levi se ni 
      if (not o_left and o_right): objekt["move_x"] = 0 - abs(objekt["move_x"])

      # spodnji del kroga je izven okna, zgornji se ni 
      if (not o_bottom and o_top): objekt["move_y"] = abs(objekt["move_x"])
      # spodnji del kroga je izven okna, zgornji se ni
      if (o_bottom and not o_top): objekt["move_y"] = 0 - abs(objekt["move_y"])

      # premaknemo ladjo
      objekt["l"].setPos(
        objekt["l"].x() + objekt["move_x"] * pixel_per_cycle,
        objekt["l"].y() + objekt["move_y"] * pixel_per_cycle
      )

      # preveri ce se je ladja zadela v explozijo
      for e in explozije:
        if e["type"] == "explosion" and do_they_collide(x, y, objekt["r"], e["x"], e["y"], e["r"]):
          explozije.append(nova_explozija(x, y, explozija_radij, barva=objekt["barva"], lifetime_ms=explozija_trajanje_ms))
          risar.odstrani(objekt["l"])
          del ladje[obj_i]
          break

    # odstranimo / fade-amo explozije
    for objekt, obj_i in zip(explozije, itertools.count()):
      time_alive_ms = (time.time() - objekt["exploded_at"]) * 1000
      # Ali obstaja vec casa kot lahko?
      if time_alive_ms < objekt["lifetime_ms"]:
        time_out_of_total = time_alive_ms / objekt["lifetime_ms"]
        alpha = 250 - 250 * time_out_of_total
        fade_krog(objekt["l"], int(alpha))
      else:
        # odstrani in nadaljuj zanko po ostalih objektih
        risar.odstrani(objekt["l"])
        del explozije[obj_i]

    risar.cakaj(cycle_delay)


stopnje = [
  (30, 10),
  (30, 12),
  (28, 12),
  (28, 14),
  (26, 14),
  (26, 16),
  (24, 16),
  (24, 18),
  (22, 18),
  (22, 20)
]

for ladij, za_uniciti in stopnje:
  run_simulation(ladij=ladij, za_uniciti=za_uniciti)

Zadnja posodobitev: May 7, 2022