Skoči na vsebino

OS - 2021/22 - DN02 - resitev Starc Aljaz

DN2a

#!/bin/bash
set -euo pipefail

PRINT_PATHS=0

for i in "${@}"
do
  if [[ "$i" == "-p" ]]; then PRINT_PATHS=1; fi  
done

for i in "${@}"
do
  if [[ "$i" != "-p" ]]; then
    BINARY=$(ps -efo command= $i | awk '{print $1}')

    printf "$i $(ls -la $BINARY | awk '{ print $5 }')"
    if [[ $PRINT_PATHS == 1 ]]; then echo " $BINARY"
    else echo ""
    fi
  fi  
done

DN2b

#!/bin/bash
set -euo pipefail

for i in $(pidof $1); do
  ps -p $i -o pid=,command= | awk '{printf $1" "; for (i=3; i<=NF; i++) printf $i" "; print ""; }'
done

DN2c

#!/bin/bash
set -euo pipefail

while true; do
  printf "Vnesite ime procesa: "
  read vpis
  if [[ -z "$(pidof $vpis)" ]]; then
    echo "-"
  else
    echo "OBSTAJA"
  fi
done

DN2d

#!/bin/bash
set -euo pipefail

declare -A WEIGHTS
declare -A COUNTS

for NAME in "${@:2}"; do
  WEIGHTS[$NAME]=0
  COUNTS[$NAME]=0
  while read MATCH; do
    WEIGHTS[$NAME]=$((${WEIGHTS[$NAME]} + $(echo $MATCH | rev | cut -d' ' -f1 | rev)))
    COUNTS[$NAME]=$((${COUNTS[$NAME]} + 1))
  done <<< $(cat $1 | grep --line-buffered -Po "$NAME[^,.]+?([0-9]{2,3})")
  # https://regex101.com/r/obyIwQ/1
done

for NAME in $(echo ${!WEIGHTS[@]} | tr " " "\n" | sort); do
  echo "$NAME $((${WEIGHTS[$NAME]} / ${COUNTS[$NAME]}))"
done

Zadnja posodobitev: May 15, 2022