Skoči na vsebino

P2 - naloga - nakljucno geslo

Napiši program DN03, ki ustvari naključno geslo dolzine n (drugi argument) po naslednjem postopku: najprej v tabelo besede prebere vse besede, ki so zapisane v datoteki, katere ime je podano v prvem argumentu (glej primer spodaj), nato pa geslo sestavi iz črk prebranih besed in sicer tako, da n-krat izbere naključno črko naključno izbrane besede iz tabele.

Naključna števila ustvarite s pomočjo razreda Random in metode nextInt(n). Začetno seme za generiranje zaporedja naključnih števil je podano kot tretji argument ob klicu programa.

Datoteka z besedami (primer: gesla.txt) v prvi vrstici vsebuje podatek o številu besed, nato v vsaki vrstici po eno besedo.

Zagon programa
java DN03 gesla.txt 10 100
Izpis programa
0t6-37fX89

Pred oddajo programa na eUčilnico preverite pravilnost delovanja.


Zadnja posodobitev: March 2, 2022