Skoči na vsebino

P2 2021/22 DN06 - Amadej M.

resitev
import java.util.Arrays;

public class DN06{

  static int bsdChecksum(String niz) {
    // https://en.wikipedia.org/wiki/BSD_checksum
    int checksum = 0;
  
    for (int i = 0; i<niz.length(); i++) {
     checksum = (checksum >> 1) + ((checksum & 1) << 15);
     checksum += niz.charAt(i);
     checksum &= 0xffff;    
    }
    return checksum;
   }

  static String povecaj(String niz){
    char[] seznamCrk = niz.toCharArray();
    for (int i = seznamCrk.length - 1; i >= 0; i--) {
      if ((int) seznamCrk[i] + 1> 122){
        seznamCrk[i] = 'a';
        continue;
      }
      else{
        seznamCrk[i] = (char) (int) (seznamCrk[i] + 1);
        break;
      }
    }
    return new String(seznamCrk);
  }

  static boolean preveriEnakost(String podaniNiz, String trenutniNiz){
    if(bsdChecksum(podaniNiz) == bsdChecksum(trenutniNiz)){
      return true;
    }
    return false;
  }
  public static void main(String[] args) {
    String podaniNiz = args[0];
    boolean enakost = false;
    char [] charArray = new char[podaniNiz.length()];
    Arrays.fill(charArray, 'a');
    String trenutniNiz = new String(charArray);

    while (!enakost){
      enakost = preveriEnakost(podaniNiz, trenutniNiz);
      if(!enakost){
        trenutniNiz = povecaj(trenutniNiz);
      }
      else{
        System.out.println(trenutniNiz);
      }
    }
  }
}

Zadnja posodobitev: April 5, 2022