Skoči na vsebino

Zastavice

               = 0 -> A=B -> z1
IF (A == B) -> A - B = REZ {
              != 0 -> A!=B -> z0

Primerjava dveh vrednosti

CMP (compare):

 • Odsteje vrednosti
 • rezultat se ne shrani
  • Postavi zastavice glede na vrednost rezultata
CMP R1, R2 @ R1 - R2 -> ZAST.
CMP R2, #10 @ R2 - 10 -> ZAST.
Nepredznacena stevila (C [carry], Z [zero]) RELACIJA Predznacena stevila (N [negative], V [overflow], Z [zero])
HI >= GT
HS > GE
EQ = EQ
NE != NE
LO < LT
LS <= LE
HIGHER, LOWER, SAME Kljucne GREATER THAN, LESS THAN, EQUAL

Pogojni skok

ZANKA:
  @ ... neka koda ...
  SUB R1, R1, #1 @ znizej R1 za 1
  CMP R1, #0   @ ali je R1 enak 0 ?
  BNE ZANKA    @ ce ni, skoci nazaj na ZANKA

Vaja 3.

N=1 Z=0 C=0 V=0
BCC OK
BNE OK
BGE x x
BLS OK
BMI OK x
BCS OK
BLT OK

Vaja 4.

Vecna zakaj
a DA (R1=127) != 0 BNE - OK
b NE (R1=127) != 0 BEQ - NO
c DA (R1=0) = 0 BEQ - OK
d DA (R1-25 = -24 < 0) BMI - OK

Zadnja posodobitev: February 16, 2022