Skoči na vsebino

P2 - naloga: izpis besed v okvirih; resitev Aljaz S.

Nalogo se da, kot velikansko vecino problemov v raculanistvu, resiti na vec nacinov;

import java.util.*;

class DN02 {
	public static void main(String[] args) {

    String[] l1 = new String[args.length];
    String[] l2 = new String[args.length];

    for(int i = 0; i < args.length; i++) {
      l2[i] = String.format("%s %s %s", (i % 2 == 0 ? "*" : "+"), args[i], (i % 2 == 0 ? "*" : "+"));
      String[] line = new String[l2[i].length()];
      Arrays.fill(line, i % 2 == 0 ? "*" : "+");
      l1[i] = String.join("", Arrays.asList(line));
    }

    System.out.println(String.join(" ", Arrays.asList(l1)));
    System.out.println(String.join(" ", Arrays.asList(l2)));
    System.out.println(String.join(" ", Arrays.asList(l1)));

	}
}
import java.util.*;

class DN02 {
	public static void main(String[] args) {

    String div = "";
    String mid = "";

    for(int i = 0; i < args.length; i++) {
      String c = i % 2 == 0 ? "*" : "+";
      String line = c + " " + args[i] + " " + c;
      mid += line + " ";
      div += c.repeat(line.length()) + " ";
    }

    System.out.println(div + "\n" + mid + "\n" + div);
	}
}

Seveda, se da tudi triktar loop-at skozi vse podane argumente, vsakic za eno vrstico. Predvidevam, da je vecina izbrala ta pristop.


Zadnja posodobitev: April 5, 2022