Skoči na vsebino

OS - 2021/22 - Naloge 7 kviz - resitve Starc Aljaz

Naloga: ucilnica.fri.uni-lj.si

Preverjamo ce je student prijavljen

Preveriti želimo, ali je uporabnik student prijavljen v sistem ali ne, a tako, da izpiše le tega uporabnika, ga ne obarva z rdečo, ga izpiše le enkrat in izpiše le njegovo ime student, drugih podatkov povezanih z njim pa ne. Katere od spodnjih ukazov moramo uporabiti v cevi in v kakšnem vrstnem redu?

Ukaz odgovor
cmp ne rabimo
who 1
cut 3
wc ne rabimo
parse ne rabimo
shuf ne rabimo
uniq ne rabimo
grep 2
sort ne rabimo
Primer
[aljazs@aljaxus-desktop-arch ~]$ who
aljazs  tty1     Apr 8 15:16 (:0)
aljazs  pts/3    Apr 8 17:29 (::1)
[aljazs@aljaxus-desktop-arch ~]$ 
[aljazs@aljaxus-desktop-arch ~]$ who | grep -m 1 aljazs | cut -d " " -f 1 -
aljazs
[aljazs@aljaxus-desktop-arch ~]$ 

Pravilnost trditev o cmp in diff

Katere trditve glede ukazov cmp in diff držijo in katere ne?

Trditev Pravilnost Utemeljitev
Rezultat ukaza diff poda manj informacij od cmp. diff jih poda bistveno vec, saj prikaze segmente ki se razlikujejo
Ukaza cmp in diff sta namenjena analizi vsebine datotek.
Če sta primerjani datoteki enaki, potem nobeden od ukazov ne izpiše nič na standardni izhod.
Oba ukaza imata stikalo za utišanje izpisa. diff ga nima

tree . | split -l 10 -a 3 -d - drevo_

Katere trditve veljajo ob izvedbi tree . | split -l 10 -a 3 -d - drevo_ ?

Trditev Pravilnost Utemeljitev
Stikalo -l je v tem primeru nepotrebno -l, --lines=NUMBER put NUMBER lines/records per output file
Znak - pred drevo_ poda v tem primeru vhod. With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
Pripone bodo imele obliko aaa, aab,… Da, saj definiramo dolzino pripone z -a 3

Pravilnost trditev?

Katere trditve držijo in katere ne?

Trditev Pravilnost
Če uporabimo ukaz uniq za ukazom grep v cevovodu, izpis rezultata ne bo obarvan rdeče.
Ukaz uniq v splošnem ne bo znal odstraniti vseh duplikatov, če spisek na njegovem vhodu ni sortiran.
Ukaz uniq zna tudi šteti število pojavitev.

Ukaz in stikalo za vsak element

Na vhodu skozi cev dobimo seznam elementov, nad katerimi želimo nad vsakim posebej izvesti nek ukaz. Kateri ukaz bi uporabili za to in s kakšnim stikalom?

Pravilnost
-I
exec
-t
-0
-p
xargs
join
seq
run

Zadnja posodobitev: April 9, 2022