Skoči na vsebino

05 nakupovalni sistem - Starc Aljaz

./src/zbirke/Seznam.java
package zbirke;

public class Seznam {

  private static String[] nizi;

  /**
   * @return stevilo elementov v listu nizi
   */
  private static int niziCount () {
    int count = 0;
    for (String item: nizi) {
      if (item != null) count++;
    }
    return count;
  }

  // 2.
  public static boolean narediSeznam (int n) {
    if (n <= 0 || nizi != null) return false;
    nizi = new String[n];
    return true;
  }

  // 3.
  public static boolean dodajNaKonecSeznama (String element) {
    try {
      nizi[niziCount()] = element;
      return true;
    } catch (Exception e) {
      return false;
    }
  }

  // 4.
  public static void izpisiSeznam() {
    if (nizi == null) System.out.println("NAPAKA: Seznam ne obstaja.");
    else if (niziCount() == 0) System.out.println("Seznam je prazen (nima elementov).");
    else {
      System.out.println("Na seznamu so naslednji elementi:");
      for (int i=0;i<niziCount();i++) System.out.format("%d: %s%n", i+1, nizi[i]);
    }
  }

  /**
   * 5. Odstani element iz seznama
   * 
   * @param mesto mesto elementa [1, ->] 
   * @return Vrednost odstranjenega elementa ali null
   */
  public static String odstraniIzSeznama(int mesto) {
    try {
      if (
        mesto <= 0 ||
        mesto > nizi.length ||
        nizi[mesto - 1] == null
      ) return null;

      String el = nizi[mesto - 1];

      for (int i = mesto-1; i<niziCount(); i++) {
        if (i == nizi.length-1) nizi[i] = null;
        else nizi[i] = nizi[i + 1];
      }
      return el;
    } catch (Exception e) {
      return null;
    }
  }


  /**
   * 6. dodaj element v seznam na doloceno mesto
   * - ce je mesto preveliko bo element dodan na konec seznama
   * - ce je mesto isto ali enako 0 return-a false
   * - ce je 
   * 
   * @param element vrednost elementa, ki naj bo dodan
   * @param mesto mesto v seznamu [1, ->] kamor naj bo element postavljen
   * @return any je bil element uspesno dodan
   */
  public static boolean dodajVSeznam(String element, int mesto) {
    try {
      if (mesto <= 0) return false;
      nizi[mesto >= nizi.length ? niziCount() : mesto] = element;
      return true;
    } catch (Exception e) {
      return false;
    }
  }

  /**
   * 7. pridobi stevilo elementov v seznamu
   * - v primeru da seznam ni initializiran vrne vrednost -1
   *   sicer pa vrne stevilo elementov v listi
   * 
   * @return vrne st. elementov v seznamu [-1, 1, ->]
   */
  public static int dolzinaSeznama () {
    return nizi == null ? -1 : niziCount();
  }

  /**
   * 8. unici seznam
   * false - ce je seznam se neinitializiran
   * true - ce je seznam uspesno unicen
   * 
   * @return ali je bil uspesno unicen
   */
  public static boolean uniciSeznam () {
    if (nizi == null) return false;
    nizi = null;
    return true;
  }

}

Zadnja posodobitev: April 5, 2022