Skoči na vsebino

Razvoj ter prispevanje

Z uporabo Docker-ja

Info

Za to je potrebno imeti inštaliran Docker.

V registru tega projekta je na razpolago slika containerja z pre-instaliranimi moduli.

docker run -ti --rm -v "$PWD":/docs -p 8000:8000 registry.gitplac.si/fri-vss/zapiski-in-material
# Odpri spletno stran na http://localhost:8000

Direktno na lokalnem sistemu

Instalacija potrebnih python modulov
pip install -r requirements.txt
Zagon lokalnega spletnega streznika
mkdocs serve
# Odpri spletno stran na http://localhost:8000


Zadnja posodobitev: March 20, 2022