Skoči na vsebino

P1 - kvadratna

import math

print("Pridobimo resitve kvadratne enacbe. Podaj vrednosti spremenljivk.")
print("  ax^2 + bx + c = 0")


ima_resitev = None
while (ima_resitev != False):
  a = int(input("Vpisi a:"))
  b = int(input("Vpisi b:"))
  c = int(input("Vpisi c:"))

  d = b ** 2 - 4 * a * c

  if (d > 0): # Imamo dve resitvi
    r1 = (0 - b + math.sqrt(b ** 2 - 4 * a * c) ) / ( 2 * a)
    r2 = (0 - b - math.sqrt(b ** 2 - 4 * a * c) ) / ( 2 * a)

    print("Enačba ima dve realni rešitvi: %s in %s" % (r1, r2))

  elif (d == 0): # Imamo eno resitev
    for x in range(-100, 100):
      r = (a ** x) + (b * x) + c 
      if (r == 0):
        print("Enačba ima eno realno rešitev: ", x)
  else: # enacba nima resitve
    print("Enacba nima resitve")
    break

Zadnja posodobitev: February 27, 2022