Skoči na vsebino

Struktura datotek

Hiararhija datotek 📁

Datotecna hiararhija, ali struktura, je definicija imenovanja map ter datotek v tem projektu.

Strogo uveljavljeno preverjanje je potrebno, da ostane projekt urejen ter uporaben tudi po daljsem casu uporabe ter veliko kolicino dodanega materiala. Za olajsanje postopka prispevanja je v prijektu implementirano avtomaticno preverjanje hiararhije.

{ program }/
  { predmet }/
    { solsko leto }-info/
      { any }
    { solsko leto }-izpiti/
      { koledarsko leto }-{ mesec }-{ dan }/
        { any }
    { solsko leto }-kolokviji/
      { koledarsko leto }-{ mesec }-{ dan }/
        { any }
    { solsko leto }-material/
      { any }
    { solsko leto }-naloge/
      { indeks }-{ ime snovi ali kategorije }/
        material/
          { any }
        README.md
        { naziv }/
          { any }
    { solsko leto }-zapiski/
      { indeks }-{ ime snovi ali kategorije }/
        { any }
    material/
      { any }
    README.md
Kaj vsebuje katera podmapa
 • info - informacije o razlicnih dogodkih, kontaktne podatke do profesorjev/laborantov, dostopi do ucilnic, skupine za komunikacije (npr. discord za OVS)
 • izpiti - izpite ter njihove resitve in obrazlage
 • kolokviji - kolokvije ter njihove resitve in obrazlage
 • material - material, lahko podan s strani izobrazevalnega sistema (prof, eucilnice, asistenti) ali z drugih virov
 • naloge - naloge ter resitve nalog
  • vsaka naloga ima README.md datoteko, ki vsebuje navodila ter material naloge
  • vsaka naloga ima lahko tudi material podmapo, ki vsebuje podan material v navodilih naloge.
 • zapiski - zapiski iz predavanj, vaj ter domacih ponavljanj
Več info o datotecni strukturi
 • spremenljivke

  • any - kakrsno koli zaporedje znakov v skupini a-zA-Z0-9, - in _.
  • indeks - vsiljeno zaporedje datotek ter preventiva podvajanja v primeru istega naslova

   • vrednosti od ena (1) naprej
   • vrednosti z eno števko imajo 0 kot prvi znak
   • npr. 03, 09, 14, 35
  • program - kratica programa

   • npr. vss-1, vss-2
  • predmet - kratica predmeta

   • v velikih črkah
   • npr. RA, P1
  • solsko leto - kratica solskega leta

   • koledarsko leto v katerem se je solsko leto zacelo, ter zadnji dve stevki naslednjega koledarskega leta
   • npr. 2021-22, 2020-21
  • koledarsko leto - no explanation needed

   • npr. 2021, 2022
  • mesec - zaporedna stevilka meseca v letu

   • vrednosti z eno števko imajo 0 kot prvi znak
   • npr. 03, 09, 10, 12
  • dan - zaporedna stevilka dneva v mesecu

   • vrednosti z eno števko imajo 0 kot prvi znak
   • npr. 03, 09, 14, 22
  • ime snovi ali kategorije - ime poglavja in/ali snovi

   • vse v malih črkah
   • npr. seznami-terke-zanka-for, 6-dec-12-dec, pisanje-funkcij, 25-oct-31-oct-nacini-naslavljanja
  • naziv - lastni naziv

   • unikaten lastni naziv, lahko je ime-priimek, lahko jn6942, ali v primeru da zelis ostati anonimen/-a uporabi svoje uporabnisko ime platforme GitPlac.
   • uporabljeno za diferenciranje razlicnih resitev za isto nalogo
   • npr. aljaz-starc, jn6942, aljaxus, janez-novak, tinkopalinko123
 • ( ... )? - vsebina v oklepajih je neobvezna

  • npr. za prva-(druga-)?tretja bi veljala oba slednja primera:
   • prva-tretja
   • prva-druga-tretja

Avtomaticna validacija

CI pipeline vsebuje job validate-files, ki pregleda ter validira, da vse datoteke sledijo hiararhiji definirani v datoteki .directoryvalidator.json.

V primeru, da struktura ni veljavna, bo job za validacijo spodletel, posredno tudi celoten pipeline, sicer pa ce je job uspesno stekel se pipeline nadaljuje.


Zadnja posodobitev: December 9, 2022