Skoči na vsebino

Prvo sprotno preverjanje (osnovni SQL) - odgovori Aljaž Starc

Vsi datumi zamenjani z 9999 ali NULL

01.png

Pravilni odgovori

Pravilni odgovor od "OR" in "AND" (predzadnje polje) je "OR".

Lojzeva izposoja colna

02.png

Jadralsko regionalno tekmovanje

03.png

Pravilni odgovori

Predzadnje polje mora vsebovati "OR", zadnje polje mora vsebovati 7. Po mojem mnenju bi moral bi biti upostevan tudi = 8 kot pravilen odgovor, ampak ... 1

Rezervacije colnov z imeni

05.png

06.png

Pravilni odgovori

Pravilni odgovor pri tej nalogi je izkljucno "DA".

Omitting the AS keyword

The AS keyword is optional when aliasing a select_expr with an identifier. The preceding example could have been written like this:

SELECT CONCAT(last_name,', ',first_name) full_name FROM mytable ORDER BY full_name;

However, because the AS is optional, a subtle problem can occur if you forget the comma between two select_expr expressions: MySQL interprets the second as an alias name. For example, in the following statement, columnb is treated as an alias name:

SELECT columna columnb FROM mytable;
For this reason, it is good practice to be in the habit of using AS explicitly when specifying column aliases.

- dev.mysql.com

Igralci z A ter Z v imenu

07.png

08.png

RLIKE ter REGEXP

RLIKE je alias za REGEXP. Uporablja se za filtriranje rezultatov z uporabo Regex-a (regularnih izrazov - UR vibes).

Pravilni odgovori

Za četrto polje je pricakovano da vsebuje AND, moralo bi pa tudi biti AND aliansa. sprejeto kot pravilno, a seveda ...1. Pri petem polju je spet podobna zgodba, sprejet je vpis ^.*a....*z.*$ a je a.{3,}z prav tako pravilno. To "pravilno" ponavljanje single-character (pika .) elementov je suboptimalno. Za zadnje polje je pravilen odgovor %a___%z%.

Igralci ter vasi v prvem kvadrantu

09.png

10.png

Starost zaposlenih zacetku zaposlitve

11.png

12.png

Jadralski turnir

13.png

14.png


  1. ... kaj je to znanje, in vec pravilnih odgovorov - napiflaj se skripto, ostalo je brezpredmetno. 


Zadnja posodobitev: March 30, 2022