Skoči na vsebino

RK 2021-22; LDN1

Windows CMD help

Vecino ukazov na operacijskem sistemu WIndows lahko pozenemo tako, da nam izpisejo kratko pomoc za uporabo. Kaj moramo storiti za izpis pomoci?

Most of the command line utilities on the Windows operating system support a switch that displays help for that command line utility. Which parameter are we talking about?

Vrstica Odgovor
Uporabimo parameter --help ❌ ne drzi
Uporabimo parameter \? ✅ drzi
Uporabimo parameter -a ❌ ne drzi
Uporabimo ukaz help, npr. help mojukaz ❌ ne drzi

Pinging into the oblivion

Na operacijskem sistemu Linux program ping preverja dosegljivost vpisanega naslova vse dokler ga ne prekinemo. V okolju Windows pa privzeto pošlje le 4 pakete, nato pa se program konča. Kako prepričamo program ping na operacijskem sistemu Windows v podobno delovanje kakor ga srečamo na operacijskem sistemu Linux?

Behavior of the ping command on the Linux operating system is different to the one on the Windows operating system. On the Linux operating system ping will keep sending packets until we interrupt it. In contrast to that, ping on Windows sends out only 4 packets. How can we make the Windows ping command behave more like the Linux ping command?

Vrstica Odgovor
Uporabimo parameter -t ✅ drzi
Uporabimo parameter -a ❌ ne drzi
Uporabimo parameter -s ❌ ne drzi
Uporabimo parameter -n ❌ ne drzi

Nastavitve omrežnih vmesnikov

S katerim ukazom si lahko pogledamo nastavitve omrežnih vmesnikov na operacijskem sistemu Windows?

Which command can be used to determine the network settings of a Windows operating system?

Vrstica Odgovor
tracert ❌ ne drzi
ipconfig ✅ drzi
ping6 ❌ ne drzi
ping ❌ ne drzi
ifconfig ❌ ne drzi

Ping -a

Kakšen pomen ima parameter -a pri programu ping na operacijskem sistemu Windows?

How does the -a parameter affect the ping command on the Windows operating system?

Vrstica Odgovor
Če uporabimo parameter -a bo program ping preverjal dosegljivost vpisanega naslova dokler ga ne prekinemo. ❌ ne drzi
Če uporabimo parameter -a bo program za vsak poslan paket predvajal zvočni signal. ❌ ne drzi
Če uporabimo parameter -a bo program ping skušal ugotoviti katero ime priprada vpisanem naslovu IP (t.i. reverse lookup). ✅ drzi
Če uporabimo parameter -a preverimo dosegljivost vseh računalnikov na našem podomrežju. ❌ ne drzi

Wireshark and ping

Kakšen filter moramo uporabiti, če želimo, da nam Wireshark prikaže pakete programa ping?

What kind of a Wireshark filter do we need to use to display only the ping packets?

Vrstica Odgovor
icmp ✅ drzi
ping ❌ ne drzi
echo ❌ ne drzi
arp ❌ ne drzi

ifconfig vs ifconfig -a

Na računalniku z operacijskim sistemom Linux (npr. Ubuntu) poženemo najprej ukaz ifconfig, nato pa še ifconfig -a. V čem se ukaza razlikujeta med seboj?

What is the difference between ifconfig and ifconfig -a commands on the Linux oeprating system?

Vrstica Odgovor
Ukaz ifconfig -a izpiše podatke o vseh vmesnikih tudi če ti niso omogočeni. Če parameter -a izpustimo, pa bo ukaz ifconfig izpisal le omogočene vmesnike (tiste, ki so v stanju up). ✅ drzi
Parameter -a izpiše tudi nastavitve strežnikov DNS. ❌ ne drzi
Parameter -a ne vpliva na ukaz. ❌ ne drzi
Parameter -a omogči protokol ARP na vseh vmesnikih, ki so trenutno omogočeni. ❌ ne drzi

Kaj je Wireshark?

Kaj je Wireshark?

What is Wireshark?

Vrstica Odgovor
Program za preverjanje dosegljivosti računalnikov v Internetu. ❌ ne drzi
Program za zajem in analizo omrežnega prometa, ki ga bomo s pridom uporabljali pri računalniških komunikacijah. ✅ drzi
Ime nove stojnice s hitro prehrano na Čopovi. ❌ ne drzi
Morski pes narejen iz žice. ❌ ne drzi

Ping IPv6

Na računalniku z operacijskim sistemom Windows poženemo ukaz ping 2001:1470:fffd::1. Kakšen bo rezultat tega ukaza?

What is the result of the command ping 2001:1470:fffd::1 on a Windows operating system?

Vrstica Odgovor
Hello world! ❌ ne drzi
Reply from 2001:1470:fffd::1: time=1ms ... ✅ drzi
Protocol not available. ❌ ne drzi
Invalid IPv6 address. ❌ ne drzi
ping: unknown host 2001:1470:fffd::1 ❌ ne drzi

Warning

Odgovor je zelo odvisen od okolja ter nase povezljivosti z internetom, ali bolj specificno FRI-jevimi strezniki. V primeru, da naprava na kateri pozenemo ukaz nima dostopa do interneta preko IPv6, bomo dobili nenavedeno sporocilo "PING: transmit failed. General failure."

Ipv6 address

Naslov 2001:1470:fffd:dead:12:1:0:a je:

The address 2001:1470:fffd:dead:12:1::a is:

Vrstica Odgovor
IPv4 naslov. ❌ ne drzi
Strojni naslov omrežnega vmesnika (MAC). ❌ ne drzi
IPv6 naslov. ✅ drzi
Nič od naštetega. ❌ ne drzi
IPv5 naslov. ❌ ne drzi

Ping -a

Kakšen pomen ima parameter -a pri programu ping na operacijskem sistemu Linux?

How does the -a parameter affect the ping command on the Linux operating system?

Vrstica Odgovor
Če uporabimo parameter -a bo program ping preverjal dosegljivost vpisanega naslova dokler ga ne prekinemo. ❌ ne drzi
Če uporabimo parameter -a bo program ping skušal ugotoviti katero ime priprada vpisanem naslovu IP (t.i. reverse lookup). ❌ ne drzi
Če uporabimo parameter -a bo program za vsak poslan paket predvajal zvočni signal. ✅ drzi
Če uporabimo parameter -a preverimo dosegljivost vseh računalnikov na našem podomrežju. ❌ ne drzi

Linux omrežne nastavitve

S katerim ukazom si lahko ogledamo nastavitve omrežnih vmesnikov na računalnikih z operacijskim sistemom Linux?

Which command can be used to determine the network interface settings in a Linux operating system?

Vrstica Odgovor
ping6 ❌ ne drzi
ipconfig ❌ ne drzi
traceroute ❌ ne drzi
ping ❌ ne drzi
ifconfig ✅ drzi

Linux manual

Kako lahko na operacijskem sistemu Linux preberemo kratka navodila za uporabo določenega programa?

Which command can we use to get help for a command line utility in the Linux operating system?

Vrstica Odgovor
Z ukazom find ime_programa, npr. find ping. ❌ ne drzi
Z ukazom man ime_programa, npr. man ping. ✅ drzi
Z ukazom which. ❌ ne drzi
Z ukazom help. ❌ ne drzi

Valid IPv4

Naslov 212.235.189.135 je veljaven IPv4 naslov?

Is the address 212.235.189.135 a valid IPv4 address?

Answer: ✅ True


Zadnja posodobitev: March 26, 2023