Skoči na vsebino

P1 2021/22 - 06 Marsovci - resitev Aljaz Starc

from typing import Dict, Set, Tuple
from math import sqrt, pow

def createStructLvl1 (source: Set[Tuple[float, float, float]]) -> Dict[Tuple[float, float, float], Set[Tuple[float, float, float]]]:
  """
  Returns a dict where
    keys are Tuple[float, float, float] (circles) and
    values are Set[Tuple[float, float, float]] other circles that the key contains
  """
  parents = {k: set() for k in source}
  notranji = set()
  for k1 in source:
    set2 = source.copy()
    set2.remove(k1)
    for k2 in set2:
      if k1[2] > k2[2] and k1[2] > sqrt(pow(k1[0] - k2[0], 2) + pow(k1[1] - k2[1], 2)):
        parents[k1].add(k2)
        notranji.add(k2)

  return parents, set(source) - notranji

def ptici (krogi: Set[Tuple[float, float, float]], struct = None) -> Set[Tuple[float, float]]:
  if not struct:
    struct = createStructLvl1(krogi)
  parents, zunanji = struct
  _ptici = set()
  # ni vsebovan v nobenem drugem krogu
  for krog in zunanji:
    # torej okroglaste živali z dvema očesoma
    # 
    # in vsebuje natančno dva kroga,
    if len(parents[krog]) != 2:
      continue
    
    # ki ne vsebujeta drugih krogov.
    for c in parents[krog]:
      if parents[c] != set():
        break
    else:
      _ptici.add(krog[:2])

  return _ptici


def letala(krogi: Set[Tuple[float, float, float]], struct = None) -> Set[Tuple[float, float]]:
  if not struct:
    struct = createStructLvl1(krogi)
  parents, zunanji = struct
  letala_ = set()
  # ni vsebovan v nobenem drugem krogu
  for krog in zunanji:
    # To so okroglasti predmeti z okni. Letalo je torej krog
    # if krog does not container any circles, then it's not a plane
    # 
    # vsebuje nekaj krogov (vendar ne dveh, saj gre v tem primeru za ptiča),
    # if the circle containes exatcly two other circles in means that it's a bird
    # and if one of the circles contains the second one, it's still not a plane
    if parents[krog] == set() or len(parents[krog]) == 2:
      continue

    # krogi, ki jih vsebuje, ne vsebujejo drugih krogov.
    # 
    # If any child has any children, it's not a plane
    #  return False
    for child in parents[krog]:
      if len(parents[child]):
        break
    else:
      letala_.add(krog[:2])

  return letala_


def sumljivi(krogi: Set[Tuple[float, float, float]]) -> Set[Tuple[float, float]]:
  parents, zunanji = createStructLvl1(krogi)

  sumljivi_ = set()
  for krog in zunanji:
    if parents[krog] == set():
      sumljivi_.add(krog[:2])
    else:
      # ce vsebuje vsaj en krog, ki ni prazen, je sumljiv
      for notranji in parents[krog]:
        if parents[notranji] != set():
          sumljivi_.add(krog[:2])
          break

  return sumljivi_

krogi = [(164.4, 136.8, 50.8),(59.2, 182.8, 50.8),(282.8, 71.5, 45.6),(391, 229.4, 58.4),(259.9, 186, 47.6),(428, 89, 63.2),(88.6, 44.3, 37.5),(371.6, 233.6, 10.6),(408.7, 210.5, 8.9),(398.1, 95.5, 13),(449.5, 99.6, 13.6),(455.4, 66.5, 12.4),(139.6, 138, 10.6),(185, 138, 10.6),(69.8, 46.5, 10.6),(267.4, 51.7, 17.2),(225.8, 187.3, 7.5),(242.8, 187.3, 7.5),(259.8, 187.3, 7.5),(276.7, 187.3, 7.5),(293.7, 187.3, 7.5),(267.4, 51.7, 10.6),(99.6, 43.1, 17.2),(99.6, 43.1, 10.6),(150.3, 245.5, 50.8),(144.3, 243.6, 38.8),(127.3, 245.5, 7.5),(161.3, 245.5, 7.5)]


import time
import unittest


class TestObvezna(unittest.TestCase):
  def setUp(self):
    self.zacetek = time.time()

  def tearDown(self):
    self.assertLess(time.time() - self.zacetek, 15,
            "vsak test se mora končati hitreje kot v 15 sekundah")

  def test_ptici(self):
    self.assertEqual({(164.4, 136.8), (391, 229.4)}, ptici(krogi))

    self.assertEqual(set(), ptici([(x, x, 0.5) for x in range(1000)]))

    self.assertEqual(set(), ptici([(0, 0, x) for x in range(1000)]))

    self.assertEqual(set(), ptici([(x, x, r)
                    for x in range(30 * 100, 100)
                    for r in range(30)]))

    self.assertEqual({(-100, -100)},
             ptici([(-100, -100, 10),
                (-102, -100, 1),
                (-99, -100, 1)] +
                [(x, x, r)
                for x in range(30 * 100, 100)
                for r in range(50)]))

  def test_letala(self):
    self.assertEqual({(259.9, 186), (428, 89)}, letala(krogi))

    self.assertEqual(set(), letala([(x, x, 0.5) for x in range(1000)]))
    self.assertEqual(set(), letala([(0, 0, x) for x in range(1000)]))

    self.assertEqual(set(), letala([(x, x, r)
                    for x in range(30 * 100, 100)
                    for r in range(30)]))

    self.assertEqual({(0, 0), (100000, 0),},
             letala([(0, 0, 10000),
                 (100000, 0, 1), (100000, 0, 0.5),
                 (200000, 0, 1)]
                + [(x, 0, 0.5) for x in range(1000)]))

    self.assertEqual({(100000, 0)},
             letala([(0, 0, 10000),
                 (100000, 0, 1), (100000, 0, 0.5),
                 (200000, 0, 1)]
                + [(x, 0, 0.5) for x in range(500)]
                + [(x, 0, 0.3) for x in range(500)]))


class TestDodatna(unittest.TestCase):
  def setUp(self):
    self.zacetek = time.time()

  def tearDown(self):
    self.assertLess(time.time() - self.zacetek, 15,
            "vsak test se mora končati hitreje kot v 15 sekundah")

  def test_sumljivi(self):
    self.assertEqual({(59.2, 182.8),
             (88.6, 44.3),
             (150.3, 245.5),
             (282.8, 71.5)},
             sumljivi(krogi))

    crta = [(x, x, 0.5) for x in range(1000)]
    self.assertEqual({(x, y) for x, y, _ in crta}, sumljivi(crta))


    self.assertEqual({(0, 0)}, sumljivi([(0, 0, x) for x in range(1000)]))

    crta = {(x, x, 29) for x in range(30 * 100, 100)}
    self.assertEqual(crta,
             sumljivi([(x, x, r)
                  for x in range(30 * 100, 100)
                  for r in range(30)]))

    self.assertEqual(crta,
             sumljivi([(-100, -100, 10),
                  (-102, -100, 1),
                  (-99, -100, 1)] +
                 [(x, x, r)
                  for x in range(30 * 100, 100)
                  for r in range(50)]))

    self.assertEqual({(200000, 0),},
             sumljivi([(0, 0, 10000),
                  (100000, 0, 1), (100000, 0, 0.5),
                  (200000, 0, 1)]
                 + [(x, 0, 0.5) for x in range(1000)]))

    self.assertEqual({(0, 0), (200000, 0)},
             sumljivi([(0, 0, 10000),
                  (100000, 0, 1), (100000, 0, 0.5),
                  (200000, 0, 1)]
                 + [(x, 0, 0.5) for x in range(500)]
                 + [(x, 0, 0.3) for x in range(500)]))


if __name__ == "__main__":
  unittest.main()

Zadnja posodobitev: May 7, 2022