Skoči na vsebino

RK - 2021/22 - LDN4 - resitev Starc Aljaz

Novo polje v glavi IPv6

Katero od naštetih polj je novo v glavi IPv6? To pomeni, da ga ne najdemo v galvi IPv4, prav tako pa po vsebini ni podobno nobenemu od polj iz glave IPv4.

 • ❌ Največje št. skokov
 • ❌ Različica
 • ❌ Naslov pošiljatelja
 • ✅ Oznaka pretoka
 • ❌ Dolžina podatkov

A high-entropy identifier of a flow of packets between a source and destination. A flow is a group of packets, e.g., a TCP session or a media stream. T An older scheme identifies flow by source address and port, destination address and port, protocol (value of the last Next Header field).

- en.wikipedia.org - Flow Label

IPv4 TTL header je v IPv6... ?

Katero polje v glavi protokola IPv6 je po vsebini podobno polju TTL v glavi protokola IPv4?

 • ❌ Next header.
 • ❌ Differentiated services.
 • ❌ Payload length.
 • ❌ QoS (Quality of Service).
 • ✅ Hop limit.

Replaces the time to live field in IPv4. This value is decremented by one at each forwarding node and the packet is discarded if it becomes 0.

- en.wikipedia.org - Hop Limit (8 bits)

Max addr in 2001:1470:fffd:bad::117/60

Naš računalnik ima naslov 2001:1470:fffd:bad::117/60. Kakšen je največji naslov, ki ga lahko uporabimo v tem podomrežju?

 • 2001:1470:fffd:0baf:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2001:1470:fffd:bad:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2001:1470:fffd:0bad:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2001:1470:fffd:0baf::
 • 2001:1470:fffd:0bad::
 • 2001:1470:fffd:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Razlaga

CIDR 2001:1470:fffd:bad::117/60 ima dva dela: naslov sam 2001:1470:fffd:bad::117 ter masko omrezja /60. Naslov lahko "prevedemo" v daljso verzijo 2001:1470:fffd:0bad:0000:0000:0000:0117.

Vsak znak v IPv6 naslovu predstavlja 4 bite. Vsaka "sekcija" (skupina 4 znakov) pa 16 bitov. Ker vemo, da je prvih 60 bitov fiksnih, vemo, da je subnet id sestavljen iz prvih \(60 fixed / 4 bits = 15 znakov\) - se pravi da prvih 15 znakov pustimo, vse ostale pa nastavimo na 0 in dobimo ID nasega subnet-a 2001:1470:fffd:0ba0:0000:0000:0000:0000.

Da dobimo zadnji naslov v tem subnet-u samo spremenimo vse 0 od desne proti levi na f dokler ne pridemo do prvega "non-0" znaka - dobimo 2001:1470:fffd:0baf:ffff:ffff:ffff:ffff kar je nasa resitev.

Max usabe addr in 2001:1470:fffe:fe01:9523:8a37:b1e7:ffc/48

Naš računalnik ima naslov 2001:1470:fffe:fe01:9523:8a37:b1e7:ffc/48. Kakšen je največji naslov, ki ga lahko uporabimo v tem podomrežju?

 • 2001:1470:fffe:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2001:1470:ffff:: - ker ni v podanem omrezju (glej 3. segment)
 • 2001:1470:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - ker v podanem podomrezju (glej 3. segment)
 • 2001:1470:fffe:ffff:: - ker je nekje v sredini
 • 2001:1470:fffe:: - ker bi ble na koncu samo nicle, kar bi bil potem najmanjsi naslov, ne najvecji
 • 2001:1470:fffe:ffff:ffff:ffff:ffff - ker mu manjka se zadnji segment

Dvom - kaj pa broadcast?

AHA! Odgovor oznacen kor pravilen je najvecji naslov v podomrezju, ampak naloga sprasuje po najvecjem uporabnem naslovu - ta pa bi moral biti eno vrednost manjsi od broadcast naslova - ki je cisto zadnji v podomrezu, right? Yup, ampak to drzi za IPv4 - IPv6 nima broadcast naslova.

IPv6 does not implement broadcast addressing

- en.wikipedia.org - IPv6 address

najmanjši naslov za 2001:610:148:dead::6/56

Naš računalnik ima naslov 2001:610:148:dead::6/56. Kakšen je najmanjši naslov, ki ga lahko uporabimo v tem podomrežju?

Postopek

Isto kot pri Max addr in 2001:1470:fffd:bad::117/60, ampak ne spremenimo nul v f. Se pravi da bi za nas naslov 2001:610:148:dead::6 z masko /56 dobili 2001:0610:0148:de00:0000:0000:0000:0000. Ce zelimo lahko ta naslov tudi okrajsamo v 2001:0610:0148:de00:: - kar je tudi pri tej nalogi pravilen odgovor.

 • 2001:0610:0148:de::
 • 2001:0610:0148:deff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2001:0610:0148:00de00::
 • 2001:0610:0148:de00::
 • 2001:0610::

min usable addr in 2001:1470:fffd:ad::bad/64

Naš računalnik ima naslov 2001:1470:fffd:ad::bad/64. Kakšen je najmanjši naslov, ki ga lahko uporabimo v tem podomrežju?

 • 2001:1470:fffd:ad00::
 • 2001:1470:fffd:ad::
 • 2001:1470:fffd:00ad
 • 2001:1470:fffd:00ad:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2001:1470:fffd::

Naslavljanje z ff02::1

Katere naprave v našem podomrežju naslovimo z naslovom ff02::1?

 • ❌ Vsa stikala.
 • ❌ Vse IPv4 naprave.
 • ✅ Vse naprave. - saj je to Multicast naslov.
 • ❌ Vse usmerjevalnike.
 • ❌ Vse mrežne vmesnike na našem računalniku.

ff02::1 - All nodes on the local network segment

- en.wikipedia.org Notable IPv6 multicast addresses

ff02::2

Katere naprave v našem podomrežju naslovimo z naslovom ff02::2?

 • ✅ Vse usmerjevalnike

ff02::2 - All routers on the local network segment

- en.wikipedia.org Notable IPv6 multicast addresses


Zadnja posodobitev: October 24, 2022