Skoči na vsebino

P2 - 2021/22 - DN08 Planeti

razred Planet

Napišite razred Planet z dvema atributoma - ime planeta (String) in radij planeta (int). V razredu Planet napišite tudi metodo double povrsina(), ki izračuna in vrne površino planeta z danim radijem.

Branje podatkov

V razredu DN09 napišite metodo, ki iz datoteke prebere podatke o planetih (ime datoteke je podano kot prvi argument) in vrne tabelo objektov razreda Planet. V datoteki (primer planeti.txt), je vsak planet opisan v svoji vrstici, podana sta ime in radij planeta (podatka sta ločena z dvopičjem). Upoštevajte, da je število planetov omejeno (8).

Povrsina

Program DN09 naj izpiše skupno površino planetov, ki so podani v drugem argumentu ob klicu programa. Pri tem neznana imena planetov ignorirajte, pri primerjavi imen planetov pa ignorirajte razlike v velikih in malih črkah (primer: ZEMLJA == Zemlja == zemlja, ...).

Primeri

Primer 1
[aljaxus@aljaxus-laptop DN09]$ javac DN09.java && java DN09 planeti.txt Zemlja
Povrsina planetov "Zemlja" je 656 milijonov km2
Primer 2
[aljaxus@aljaxus-laptop DN09]$ javac DN09.java && java DN09 planeti.txt Zemlja+Mars
Povrsina planetov "Zemlja+Mars" je 656 milijonov km2
Primer 3
[aljaxus@aljaxus-laptop DN09]$ javac DN09.java && java DN09 planeti.txt Zemlja+Mars+luna
Povrsina planetov "Zemlja+Mars+luna" je 656 milijonov km2

(opomba: program je zapis "luna" ignoriral, saj ga ne pozna) Ker sistem omogoča oddajo le ene datoteke, oba razreda (DN09 in Planet) napišite v isti datoteki (DN09.java). Pri tem mora imeti razred DN09 določilo public, razred Planet pa naj bo brez določila.

Pred oddajo programa na eUčilnico obvezno preverite pravilnost delovanja.


Zadnja posodobitev: May 3, 2022