Skoči na vsebino

RK - 2021/22 - LDN9 Sistem DNS v GNS3 - resitev Starc Aljaz

Setup

Za laufanje BIND strezika bomo uporabljali Alpine ter matjazp/ubuntu-bind Docker image-a, ki jih v GNS3 uvozis z slednjim postopkom:

 1. zazeni GNS3
 2. toolbar -> Edit -> Preferences (slika 1)
 3. Na levi v sidebar-u izberi meni "Docker containers" (slika 2)
 4. Alpine
  1. Ce se nimas "Alpine" containerja ga dodaj
  2. Izberi "New image" ter vpisi v input alpine:latest (slika 3)
  3. Vse ostale nastavitve pusti na privzetih vrednostih in dodaj template (slika 4)
 5. Ubuntu-bind
  1. Izberi "new" za dodajanje novega template-a
  2. Izberi opcijo "New image: ter vpisi ghcr.io/matjazp/ubuntu-bind:latest
  3. vse ostale opcije pusti privzete in dodaj template (slika 5)
Slika 1
Slika 1

image-1.png

Slika 2
Slika 2

image-2.png

Slika 3
Slika 3

image-3.png

Slika 4
Slika 4

image-4.png

Slika 5
Slika 5

image-5.png

Networking scheme

Ime naprave Tip naprave
SW1 Ethernet switch (builtin)
CLIENT1 Alpine (docker)
DNS1 matjazp/ubuntu-bind (docker)
DNS2 matjazp/ubuntu-bind (docker)

image.png

Networking config

Vsaki napravi v omrezju nastavimo lokalni IPv4 naslov, da bodo lahko med seboj komunicirale.

na DNS1
ip addr add 192.168.1.1/24 broadcast + dev eth0
na DNS2
ip addr add 192.168.1.2/24 broadcast + dev eth0
na CLIENT1
ip addr add 192.168.1.3/24 broadcast + dev eth0

DNS1 - zone

Own domain

Dodamo zone db file import na konec datoteke named.conf.local.

na DNS1
cat << EOF >> /etc/bind/named.conf.local

zone "starc.rk" {
  type master;
  file "/etc/bind/db.rk.starc";
};
EOF

Definiramo zone db config (DNS record-e)

na DNS1
cat << EOF > /etc/bind/db.rk.starc
; starc.rk
\$TTL  604800
starc.rk.    IN   SOA   ns1.starc.rk.  hostmaster.starc.rk.  (
               1     ; Serial
             604800     ; Refresh
             86400     ; Retry
            2419200     ; Expire
             604800 )    ; Negative Cache TTL

starc.rk.    IN   NS   ns1.starc.rk.
ns1       IN   A    192.168.1.1
ns2       IN   A    192.168.1.2
www       IN   CNAME  ns1
EOF
Verificiramo novo kreiran zone db - na DNS1
named-checkzone starc.rk /etc/bind/db.rk.starc
Pricakovan output
zone starc.rk/IN: loaded serial 1
OK
restartamo named service - na DNS1
service named restart
Pricakovan output
* Stopping domain name service... named
waiting for pid 248 to die
                        [ OK ]
* Starting domain name service... named     [ OK ]
izvedemo DNS zahtevo za naso domeno - na DNS1
dig ns1.starc.rk @localhost
Pricakovan output
; <<>> DiG 9.16.15-Ubuntu <<>> ns1.starc.rk @localhost
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 61062
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: bd4731d203abd769010000006281894b1a3dca4204c62136 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns1.starc.rk.         IN   A

;; ANSWER SECTION:
ns1.starc.rk.      604800 IN   A    192.168.1.1

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: ::1#53(::1)
;; WHEN: Sun May 15 23:14:19 UTC 2022
;; MSG SIZE rcvd: 85

Za nas je pomembno, da dobimo veljaven odgovor, ki nam pove, da ns1.starc.rk je ekvivalenten ipv4 192.168.1.1.

;; ANSWER SECTION:
ns1.starc.rk.      604800 IN   A    192.168.1.1

Reverse DNS

Reverse-dns bomo nastavili za cono 1.168.192.in-addr.arpa

na DNS1
cat << EOF > /etc/bind/db.1.168.192.in-addr.arpa
; 1.168.192.in-addr.arpa
\$TTL  604800
1.168.192.in-addr.arpa. IN   SOA   ns1.starc.rk.  hostmaster.starc.rk.	(
               1     ; Serial
             604800     ; Refresh
             86400     ; Retry
            2419200     ; Expire
             604800 )    ; Negative Cache TTL

1.168.192.in-addr.arpa. IN   NS   ns1.starc.rk.
1            IN   PTR   ns1.starc.rk.
2            IN   PTR   ns2.starc.rk.
EOF

Append-amo zone db file import v named.conf.local file

na DNS1
cat << EOF >> /etc/bind/named.conf.local

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
  type master;
  file "/etc/bind/db.1.168.192.in-addr.arpa";
};
EOF
na DNS1
named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.1.168.192.in-addr.arpa
service named restart
dig 1.1.168.192.in-addr.arpa @localhost PTR

Client1 use local DNS

na CLIENT1
echo "nameserver 192.168.1.1" > /etc/resolv.conf
nslookup ns1.starc.rk

Secondary DNS server

Nastavimo permission-e za /etc/bind folder, da bo lahko uporabnik, ki ga bind server uporablja (da lahko pozneje v koraku Reverse DNS prenese in zapise datoteko, ko jo prenese iz DNS1).

na DNS2
chmod 775 /etc/bind

Own domain

Vstavimo konfiguracijo za slave-server

na DNS2
cat << EOF >> /etc/bind/named.conf.local

zone "starc.rk" {
  type slave; 
  file "/etc/bind/db.rk.starc-slave";
  masterfile-format text;
  masters {
    192.168.1.1;
  };
};
EOF

Zajem prometa

Pred naslednjim korakom zaženemo zajem prometa na povezavi SW <> DNS2 in spremljamo dogajanje.

Zajem prometa shranimo v datoteko dns-transfer.pcapng

Startamo zajem prometa, restartamo named service na DNS2 ter oddamo zahtevo za refresh za cono starc.rk na DNS2.

na DNS2
service named restart
rndc refresh starc.rk

Pocakamo da se prenos konca in zajem prometa shranimo v export-file imenovan dns-transfer.pcapng.

Reverse DNS

Na DNS2 samo definiramo slave-config, saj bo zapis cone (tak kot smo ga zapisali na DNS1) v poznejsem koraku samodejno prenesen iz DNS1 na DNS2.

na DNS2
cat << EOF >> /etc/bind/named.conf.local

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
  type slave; 
  file "/etc/bind/db.1.168.192.in-addr.arpa-slave";
  masterfile-format text;
  masters {
    192.168.1.1;
  };
};
EOF
Povecamo update index - na DNS1
rndc reload
restartamo named service - na DNS2
service named restart
rndc refresh 1.168.192.in-addr.arpa

Sedaj pocakaj par sekund, saj ukaz rndc refresh doda zahtevo za prenos z queue in zato Ko je prenos izveden, v terminalu prikazemo vsebino datoteke /etc/bind/db.1.168.192.in-addr.arpa-slave ter zajamemo screenshot terminala v datoteko imenovano db.1.168.192.in-addr.arpa-slave.png

oddamo zahtevo za refresh za cono `starc.rk` - na DNS2
cat /etc/bind/db.1.168.192.in-addr.arpa-slave

Pricakovan izpis je enak vsebini datoteke v prvem koraku v Reverse DNS sekciji.

Wrapping up

Koncno smo koncali nalogo. Datoteki dns-transfer.pcapng ter db.1.168.192.in-addr.arpa-slave.png za-zipp-aj v datoteko VPISNA_STEVILKA.zip (kjer je VPISNA_STEVILKA tvoja lastna vpisna stevilka).

zip VPISNA.zip db.1.168.192.in-addr.arpa-slave.png dns-transfer.pcapng

Zip file oddaj na eucilnico.


Zadnja posodobitev: May 17, 2022