Skoči na vsebino

Dvojisko sporocilo

Povezava ucilnica.fri.uni-lj.si

Dvojiški zapis znaka je zaporedje osmih enic in ničel, ki predstavljajo dvojiški zapis ASCII kode znaka. Primer: ker je ASCII koda znaka A enaka 65, je dvojiški zapis znaka A enak 01000001.

Dvojiški zapis sporočila je zaporedje dvojiških zapisov znakov, ki sestavljajo sporočilo. Primer: dvojiški zapis sporočila ABC je enak 010000010100001001000011.

Naloga: Napiši program DN04, ki v prvem argumentu prejme dvojiški zapis sporočila in na zaslon izpiše originalno sporočilo v ASCII obliki.

zagon programa
java DN04 010000010100001001000011
izpis programa
ABC

Opomba: za "pretvorbo" iz številke v znak uporabite "type-casting", takole:

typecasting example
char znakA = (char) 65.

Glej tudi: youtube posnetek www.youtube.com.


Zadnja posodobitev: March 14, 2022