Skoči na vsebino

RK 2021-22; LDN3

Broadcast v 192.168.17.0/255.255.255.0

Kakšen je naslov broadcast v omrežju 192.168.17.0/255.255.255.0?
What is the broadcast address of the 192.168.17.0/255.255.255.0 subnet?

Odgovor
 • 192.168.17.0
 • 192.168.17.255
 • 192.168.17.254
 • 192.168.17.256
 • 192.168.17.1

Broadcast v 192.168.0.0/255.255.0.0

Kakšen je naslov broadcast v omrežju 192.168.0.0/255.255.0.0?
What is the address of the 192.168.0.0/255.255.0.0 subnet?

Odgovor
 • 192.168.255.255
 • 192.168.0.0
 • 192.255.255.255
 • 192.168.0.255
 • 192.168.255.254

IP 172.16.32.96, maska 255.255.255.192, kaj je broadcast ?

Na našem računalniku je naslov IP nastavljen na 172.16.32.96, maska podomrežja pa na 255.255.255.192. Kakšen je naslov broadcast v tem omrežju?
Our computer's IP address is 172.16.32.96. Its subnet mask is set to 255.255.255.192. What is the broadcast address of this network?

Odgovor
 • 172.16.32.127
 • 172.16.32.0
 • 172.16.32.128
 • 172.16.32.100
 • 172.16.32.255

CIDR oblika

Kako zapišemo masko 255.255.255.128 v prefiksni (CIDR) obliki?
Write the 255.255.255.128 mask in the prefix (CIDR) form.

Odgovor
 • /255
 • /128
 • /24
 • /26
 • /25

/22 v dec

Kako zapišemo masko /22 v desetiški obliki?
Write the /22 mask in a decimal form.

Odgovor
 • 255.255.22.22
 • 255.255.240.0
 • 255.255.224.0
 • 255.255.252.0
 • 255.255.255.22

Največji naslov v 193.2.27.13/30

Kakšen je največji naslov IP, ki ga lahko uporabimo za naslov naprave v omrežju, kjer je naslov IP našega računalnika 193.2.27.13/30?
What is the maximal IP that we can assign to a device in a network where our computer has its IP set to 193.2.27.13/30?

Odgovor
 • 193.2.27.14
 • 193.2.27.13
 • 193.2.27.15
 • 193.2.27.12

Prvi naslov v omrežju

Naš računalnik ima naslov IP 10.1.31.16 in masko podomrežja 255.192.0.0. Kateri je prvi naslov IP v tem omrežju IP, ki ga lahko uporabimo za naslov naprave?
Our computer's IP address is 10.1.31.16. Its subnet mask is 255.192.0.0. What is the first IP address that we can assign to a device in this network?

Odgovor
 • 10.63.255.254
 • 10.0.0.0
 • 10.0.0.1
 • 10.1.31.0
 • 10.1.31.1

Naslov 224.0.17.30

Naslov 224.0.17.30 je:
224.0.17.30 is:

Odgovor
 • ❌ javni unicast naslov.
 • ✅ multicast naslov.
 • ❌ naslov povratne zanke
 • ❌ naslov link-local
 • ❌ privatni naslov IPv4

Ifconfig

Na računalniku smo pognali ukaz ifconfig. Rezultat ukaza predstavlja spodnji izpis. Kakšen je naslov omrežja v katerega je povezan naš računalnik?
We ran the ifconfig command on our computer. You can see the results in the listing below. What is the network address of the subnet that our computer is connected to?

ifconfig
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 11:23:56:87:10:FC 
     inet addr:212.235.189.158 Bcast:212.235.189.159 Mask:255.255.255.224
     inet6 addr: 2001:1470:fffd::158/64 Scope:Global
     inet6 addr: fe80::250:56ff:fe87:183c/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:26634951 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:17855079 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:1979988009 (1.8 GiB) TX bytes:3001542164 (2.7 GiB)
     Interrupt:67 Base address:0x2024 
Odgovor
 • 212.235.189.128
 • 255.255.255.224
 • 212.235.189.129
 • 212.235.189.128/27

ICMP in ping

Katera sporočila protokola ICMP izkorišča program ping?
Which ICMP messages does the ping command use?

Odgovor
 • ❌ Timestamp
 • ❌ Redirect
 • ✅ Echo request
 • ❌ Destination Unreachable
 • ✅ Echo reply
 • ❌ Time Exceeded
 • ❌ Source Quench

Interna omrežja

Označite naslove, ki jih lahko uporabimo za interna omrežja, ki ne bodo vidna zunaj naše organizacije. Upoštevajte, da je omrežje znotraj organizacije sestavljeno iz več podomrežij med katerimi je potrebno usmerjanje.
Select the network addresses that we can use on an internal company network. This addresses do not have to be seen from the public Internet. Also consider that our company network comprises of different subnets and that routing is required between the segments.

Odgovor
 • 172.16.0.0/12
 • 169.254.0.0/16
 • 192.168.0.0/16
 • 127.0.0.0/8
 • 10.0.0.0/8

Default gateway

Na usmerjevalniku smo zasledili zapis podan v spodnji tabeli. Kaj pomeni ta vrstica v usmerjevalni tabeli?
In a routing table on a computer we saw the line above. What does this line mean?

Cilj/Destination Usmerjevalnik/Gateway Vmesnik/Interface
0.0.0.0/0 192.168.1.1 eth1
Odgovor
 • ✅ Privzeti prehod je 192.168.1.1.
 • ❌ Naslov 0.0.0.0 ne neznan naslov.
 • ❌ 192.168.1.1 je naslov link-local.
 • ❌ Omrežje 192.168.1.0 je povezano lokalno.

Promiscuous network cards

Oglejte si omrežje na sliki in označite samo trditve, ki veljajo za to omrežje. Vse omrežne kartice so va načinu promiscuous.
Examine the network on the diagram and select only the answers that apply to this network. All the network cards are set in promiscuous mode.

kviz

Odgovor
 • ✅ Računalnik A pošlje paket na naslov broadcast. Računalnik B prejme paket.
 • ✅ Računalnik A pošlje računalniku C paket. Računalnik B prejme paket.
 • ✅ Računalnik D pošlje paket na naslov broadcast. Paket prejme samo usmerjevalnik.
 • ❌ Računalnik E pošlje paket računalniku D. Računalnik C prejme paket.
 • ✅ Računalnik E pošlje paket računalniku D. Računalnik F prejme paket.
 • ✅ Računalnik A pošlje paket na naslov broadcast. Računalnika B in C prejmeta paket.
 • ❌ Računalnik A pošlje računalniku C paket. Računalnik D prejme paket.
 • ❌ Računalnik A pošlje paket na naslov broadcast. Računalniki B,C,D,E in F prejmejo paket.

ISP

Ponudnik internetnih storitev nam je dodeli naslove iz omrežja 212.235.189.0/24. V podjetju imamo 2 računalniški učilnici (vsaka ima po 30 računalnikov), 20 strežnikov in 67 računalnikov za zaposlene. Kako lahko razdelimo dodeljeni naslovni prostor?
Our Internet Service Provider assigned us the 212.235.189.0/24 subnet. Our company has 2 computer cassrooms with 30 computers each, 20 servers and 67 computers for employees. How can we divide the address space? Please note that učilinca I equals classroom I, učilnica II equals classroom II, strežniki equals servers and zaposleni equals employees in the following answers.

Odgovor
 • 212.235.189.0/27 (učilnica I), 212.235.189.32/27 (učilnica II), 212.235.189.64/27 (strežniki), 212.235.189.128/25 (zaposleni)
 • 212.235.189.0/26 (učilnica I), 212.235.189.64/26 (učilnica II), 212.235.189.128/26 (strežniki), 212.235.189.192/26 (zaposleni)
 • 212.235.189.0/24 (učilnica I), 212.235.189.32/24 (učilnica II), 212.235.189.64/24 (strežniki), 212.235.189.128/24 (zaposleni)
 • 212.235.189.0/27 (učilnica I), 212.235.189.32/27 (učilnica II), 212.235.189.64/26 (strežniki), 212.235.189.128/25 (zaposleni)
 • 212.235.189.0/28 (učilnica I), 212.235.189.32/28 (učilnica II), 212.235.189.64/28 (strežniki), 212.235.189.128/25 (zaposleni)
Hakeljc

Tako prvi kot tudi 4. odgovor sta pravilna. "V praksi" je prvi bolj pravilen, ker ce imamo le 20 streznikov je zelo nesmiselno dodeljevat /26 (64) naslovov subnetu zanje.

IPv4 in traceroute

Katero polje paketa IPv4 (in njegovo spreminjanje na usmerjevalnikih) izkoriša program traceroute?
The traceroute program realies on a field in the IPv4 packet header (and the value of that field as the packet traverses routers). Which field is this?

Odgovor
 • ❌ Možnosti
 • ❌ QoS
 • ✅ TTL
 • ❌ Različica
 • ❌ Dolžina glave

Usmerjevalna tabela

Na usmerjevalniku smo izpisali zgornjo usmerjevalno tabelo. Označite tiste ciljne naslove, ki jih bo usmerjevalnik usmeril na prehod 10.0.0.3 na vmesniku eth1.
The routing table of our router is displayed above. Select the destination addresses that the router will send out to the gateway 10.0.0.3 on interface eth1.

Cilj/Destination Usmerjevalnik/Gateway Vmesnik/Interface
192.168.1.0/24 10.0.0.2 eth1
192.168.1.0/25 10.0.0.3 eth1
192.168.2.128/25 10.0.0.4 eth1
192.168.0.0/16 10.0.0.1 eth1
10.0.0.0/24 eth1
Odgovor
 • 192.168.1.128
 • 192.168.1.64
 • 192.168.1.127
 • 192.168.1.10
 • 192.168.1.130
 • 10.0.0.16
 • 192.168.2.130

64 naprav

V omrežje želimo priključiti 64 naprav. Kakšna je najmanjša maska podomrežja s katero lahko to storimo?
We want to connect 64 devices to a network. What is the smallest subnet mask that we can use?

Odgovor
 • /25
 • /24
 • /27
 • /28
 • /26

62 naprav

V omrežje želimo priključiti 62 naprav. Kakšna je najmanjša maska podomrežja s katero lahko to storimo?
We want to connect 62 devices to a network. What is the smallest subnet mask that we can use?

Odgovor
 • /24
 • /26
 • /28
 • /27

St. naprav v /30

Koliko naprav lahko priključimo v omrežje z masko podomrežja /30? Upoštevajte, da potrebuje vsaka naprava svoj naslov.
How many devices can we connect to a network with a subnet mas of /30? Note that each device needs its own IP address.

Odgovor

2

Razlaga

/30 ima 2 bita prosta; imamo \({2}^{2} = 4\) naslovov od katerih sta dva (default gateway ter broadcast) "neuporabna"; ostaneta nam dva naslova za "naprave".

Hakeljc

Router (v tem primeru igra vlogo default gateway-a) je tudi naprava prikljucena na omrezje. Se pravi... imamo lahko 3 naprave prikljucene na omrezje? En router ter dve drugi?

St. naprav v /27

Koliko naprav lahko priključimo v omrežje z naslovom 10.11.12.0/27?
How many devices can we connect to a network with the address 10.11.12.0/27?

Odgovor

30

*Isti hakeljc kot pri St. naprav v /30.

ZDA in EU komunicirajo s sateliti

Večina paketov med ZDA in Evropo potuje preko satelitskih povezav.
Most of the Internet traffic between the USA and Europe is travelling over satelite links.

Odgovor
 • true
 • false

Naslov 212.235.289.19

Naslov 212.235.289.19 je veljavni naslov IPv4.
212.235.289.19 is a valid IPv4 address.

Odgovor
 • true
 • false

Zadnja posodobitev: April 8, 2023