Mikrojedrne Organiziranosti

prednosti mikrojedrne organiziranosti OS

  1. API - ...
  2. Razširljivost - omogoča zelo enostavno dodajanje novih storitev
  3. Fleksibilnost - zelo enostavno lahko prilagodimo os nasim potrebam
  4. Prenosljivost - da naredimo premik na drugačno procesorsko arhitekturo potrebujemo zelo malo prilagoditev
  5. Zanesljivost - lahko zaradi svoje majhnosti veliko testiramo
  6. podpora porazdeljenemu sistemu - ...
  7. objektno usmerjeni OS - jasno definirane komunikacijske vmesnike...

vsi procesi so implementirani kot objekti

mehka naklonjenost - os ve da je to želja da naj se tudi do konca izvaja na tem jedru, ni pa nujno

trda naklonjenost -

"tukaj si, tukaj obstajas, tukaj zakljucis"

- Peter Peer

Access token - služi identifikciji procesa (dostop, pravice,...) Virtual address space description - serija blokov, ki definirajo naslovni prostor (proces strukture ne more sam spreminjati. nalsovni prostor se lahko spreminja le preko upravitelja pomnilnika)


Zadnja posodobitev: April 15, 2022