Skoči na vsebino

p1 - 2021/22 - Izpit 7.1.2022

file link
Navodila izpita izpit 22-01-17-15.00-1.pdf
Testi test2.py

Iz dobro obveščenih virov na Facebooku se je izvedelo, kakšen je namen marsovske invazije: prišli so nam krast paradižnik! (Resno. To je povedal ugleden znanstvenik, ki je skoraj Nobelov nagrajenec za ekonomijo. Poglejte video.)

1. Uravnotežene ladje

Če je marsovska tovorna vesoljska ladja naložena tako, da je razlika med težo tovora na levi in desni strani večja od 10, se prevrne. Tudi v vesolju se zgodi. Zato jih natovarjajo tako, da pakete izmenično odlagajo na levo in na desno.

Vendar si tega niso najboljše zamislili: če imajo pakete [2, 10, 3, 8, 1], se ladja prevrne, ker je skupna teža paketov na levi enaka 6, na desni pa 18, kar je več kot 10 več.

Napiši funkcijo uravnotezena(tovor), ki prejme seznam paketov in vrne True, če je ladja uravnotežena in False, če ni. Zaželeno je, da funkcijo napišeš v eni vrstici.

2. Delitev paketov

Kako bodo delili pakete po ladjah? Za vsako ladjo je znana nosilnost. Nato jemljejo pakete po vrsti. Vsak paket dajo na tisto ladjo, ki je trenutno najmanj obremenjena in je ta paket ne bo preobremenil. (Če je najmanj obremenjenih več ladij, gre paket na tisto, ki je prej na seznamu.) Če paketa ne more sprejeti nobena ladja, ga ne naložijo. Primer v tabeli kaže razporejanje paketov s težami [6, 4, 2, 1, 5, 1, 15] na ladje z nosilnostmi [5, 20, 7].

Napiši funkcijo deli(paketi, kapacitete), ki prejme teže paketov in seznam kapacitet razpoložljivih ladij. Vrniti mora seznam, ki vsebuje skupno težo paketov na vsaki ladji.

paket kam gre in zakaj stanje
6 na drugo, ker ne more na prvo [0, 6, 0]
4 prva ima najmanj [4, 6, 0]
2 tretja ima najmanj [4, 6, 2]
1 tretja ima najmanj [4, 6, 3]
5 na prvo in tretjo ne more [4, 11, 3]
1 na tretji je najmanj [4, 11, 4]
15 ne gre nikamor [4, 11, 4]

3. Kontrola načrta

Načrt natovarjanja je shranjen v datoteki. Vsaka vrstica vsebuje ime ladje, dvopičje, nosilnost, dvopičje in teže paketov, ki jih kanijo naložiti na to ladjo. Napiši funkcijo kontrola(ime), ki prejme ime datoteke in vrne množico imen ladij, ki so preobremenjene. Na desni sliki so preobremenjene Gugbat, Humwat Bolwat in Askeg 8.

vsebina datoteke
Gubgat: 20: 10, 5, 6
Thrombaq: 5: 1
Thrombaq 2: 5: 1, 4
Humwat Bolwat: 10: 2, 2, 2, 2, 2, 2
Askeg 8: 13: 14

4. Hierarhija

Marsovci imajo, vemo, na glavah antene. Te so pomembne za avtoriteto: marsovec s krajšo anteno ne more ukazovati marsovcu z daljšo.

Ladjo vodi hierarhija skladiščnikov; na sliki so njihova imena in dolžine njihovih anten v marsimetrih. Primer na sliki kaže nepravilno hierarhijo, saj Hans ne more ukazovati Eriku.

Napiši funkcijo pravilna(marsovec, hierarhija, antene), ki prejme ime nekega marsovca, slovar s hierarhijo, slovar z dolžinami anten (glej primer v testih). Vrniti mora True, če je hierarhija pod podanim marsovcem pravilna in False, če ni.

image.png

5. Marsis

Marsovski Pravilnik o higieni živil pravi, da sme marsovska ladja tovoriti največ tri različne vrste paradižnika. Sprogramiraj razred Ladja z naslednjimi metodami: - Konstruktor nima argumentov in naredi, kar je potrebno, da delujeta preostali metodi. - nalozi(sorta, teza) preveri, ali ladja sme natovoriti (še) to sorto paradižnika. Če jo lahko, to pomeni, da ga bodo natovorili in funkcija vrne True. Če ga ne sme prevzeti, vrne False. - kolicina(sorta) vrne skupno težo vseh natovorjenih paradižnikov te sorte (0, če je nimajo).

Resitev

Resitev - Starc Aljaz
from typing import List, Set
from itertools import count


Tovor = List[int]
ImeMarsovca = str
ImeLadje = str
SortaParadiznika = str
TezaParadiznika = int

def parts(source: str, delimiter: str) -> List[str]:
  return [ p.strip() for p in source.split(delimiter) ]

def uravnotezena(tovor: Tovor) -> True | False:
  maxrazlika = 10
  razlika = 0
  pristej = 1
  for paket, i in zip(tovor, count()):
    razlika += paket if i % 2 == 0 else 0 - paket

  return abs(razlika) <= maxrazlika

def deli(paketi: Tovor, kapacitete: List[int]) -> List[int]:
  paketi = paketi.copy()
  teze_ladij = [ 0 for _ in kapacitete ]

  for paket in paketi:
    od_najmanj_do_najbolj_obremenjene = sorted(zip(teze_ladij, count()), key=lambda l: l[0])

    for obremenitev, iladje in od_najmanj_do_najbolj_obremenjene:
      if obremenitev + paket <= kapacitete[iladje]:
        teze_ladij[iladje] += paket
        break

  return teze_ladij

def kontrola(ime: str) -> Set[ImeLadje]:
  with open(ime) as f:
    lines = f.readlines()
    preobremenjene = set()
    for line in lines:
      ime, nosilnost_str, paketi_str = parts(line, ":")
      paketi = [ int(s) for s in parts(paketi_str, ",") ]
      skupna_teza = sum(paketi)

      if skupna_teza > int(nosilnost_str):
        preobremenjene.add(ime)

    return preobremenjene
def pravilna(marsovec: ImeMarsovca, hierarhija, antene) -> True | False:
  for podmarsovec in hierarhija[marsovec]:
    # Ce ima kateri koli od direktno-podrejenih marsovcev 
    # krajso anteno, vrnemo False
    if antene[podmarsovec] > antene[marsovec]:
      return False
    # Ali ce je katera koli direktna pod-hiararhija napacna
    # vrnemo False
    elif not pravilna(podmarsovec, hierarhija, antene):
      return False
  # Ce pridemo do sem, pomeni da vse ustreza planu
  return True

class Ladja:

  def __init__(self):
    self.maxSorte = 3
    self.sorte = dict()


  def nalozi(self, sorta: SortaParadiznika, teza: TezaParadiznika) -> True | False:
    # Ce je maksimalna raznolikost sort dosezena,
    # je nalaganje zavrnjeno
    if len(self.sorte.keys()) >= self.maxSorte and sorta not in self.sorte.keys():
      return False

    # Sicer pa jo nalozimo
    self.sorte[sorta] = self.kolicina(sorta) + teza
    return True

  def kolicina(self, sorta: SortaParadiznika) -> int:
    return self.sorte[sorta] if sorta in self.sorte.keys() else 0

Zadnja posodobitev: March 29, 2022