Skoči na vsebino

RK 2022-23; LDN11

Sporočilo, ki je dolgo 1800 bajtov

Napisali smo sporočilo, ki je dolgo 1800 bajtov. Temu sporočilu želimo dodati še priponko, ki je dolga 10000 bajtov. Kako dolgo bo poslano sporočilo, če za kodiranje priponke uporabimo kodiranje Base64, sporočila pa nam ni treba dodatno kodirati?

We wrote a message that is 1800 bytes in size. We want to add a 10000 byte attachment to this message. What is the total size of the message if we use Base64 to encode the attachment?

 • 15136 bajtov/bytes
 • 13336 bajtov/bytes
 • 1800 bajtov/bytes
 • 11800 bajtov/bytes
 • 12500 bajtov/bytes
Odgovor

15136 bajtov/bytes

IMAP vs POP

 • Če uporabljamo protokol POP (Post Office Protocol), potem navadno sporočila prenašamo iz strežnika na naš računalnik (odjemalec). Protokol IMAP (Internet Message Access Protocol) pa deluje nekoliko drugače. Kako?

POP3 is used to transfer the e-mail from the server to the client. The IMAP protocol has a logic that is a bit different behind it. How does it differ from the POP3 protocol?

 • Protokol IMAP je enak protokolu POP3, le da uporablja šifriranje podatkov.

IMAP is the same as POP3, it just adds encryption.

 • Sporočila pusti na strežniku, na odjemalca pa prenese samo kopijo sporočil. Avtoritativen vir sporočil je tako vedno strežnik, odjemalec pa skrbi za ustrezno usklajevanje (sinhronizacijo) kopij.

All the messages are left on the server. Only a copy of the message is transfered to the client. This means that the server is always the authoritative source of the messages and the clients just synchronize their data to/from the server.

 • Vsa sporočila preusmeri na drug strežnik za e-pošto.

It reroutes all the messages to another e-mail server.

Odgovor

Sporočila pusti na strežniku, na odjemalca pa prenese samo kopijo sporočil. Avtoritativen vir sporočil je tako vedno strežnik, odjemalec pa skrbi za ustrezno usklajevanje (sinhronizacijo) kopij.

All the messages are left on the server. Only a copy of the message is transfered to the client. This means that the server is always the authoritative source of the messages and the clients just synchronize their data to/from the server.

Ribarjenje

Kako imenujemo napad pri katerem pošlje napadalec žrtvi e-pošto v kateri jo skuša pretentati tako, da mu žrtev zaupa občutljive podatke kot so uporabniška imena, gesla, številke kreditnih kartic itd? Napad je ponavadi kombinacija e-pošte in spletne strani preko katere žrtev vnese "zahtevane" podatke.

What is the common name for the attack where we try to convince the victim to send us sensitive data such as usernames, passwords, credit card information and other personal data with the help of a spoofed e-mail and usually also a spoofed web page?

 • DHCP starvation.
 • Phishing
 • Man In The Middle (MITM)
 • ARP posioning
 • Denial of Service (DoS)
Odgovor

Phishing

Brisanje z POP3

Kateri ukaz v protokolu POP3 nam omogoča, da sporočilo številka x pobrišemo iz strežnika?

Which command is used to delete the message x from the server in the POP3 protocol?

 • STAT
 • USER
 • HELO
 • DELE x
 • RETR x
Odgovor

DELE x

Izpis seznama sporocil

S katerim ukazom izpišemo seznam sporočil in njihovih dolžin v protokolu POP3?

Which command of the POP3 protocol can we use to display the list of messages and their respective sizes?

 • LIST
 • QUIT
 • STAT
 • DELE
 • RETR
Odgovor

List

POP3

Čemu je namenjen protokol POP3?

What is the POP3 protocol used for?

 • Za kodiranje mednarodnih znakov v e-pošti.

To encode international characters in e-mail.

 • Za dodajanje priponk k sporočilom.

To add attachments to the e-mail messages.

 • Za prenos sporočil iz e-poštnega nabiralnika na naš računalnik.

To transfer e-mail messages from the mailbox on the server to our computer.

 • Za pošiljanje elektronske pošte.

To send e-mail.

Odgovor

Za prenos sporočil iz e-poštnega nabiralnika na naš računalnik.

To transfer e-mail messages from the mailbox on the server to our computer.

POP3S

Kaj je protokol POP3S?

What does POP3S stand for?

 • Gre za protokol POP3, ki je ovit v sejo SSL, namesto vrat 110 pa uporablja vrata 995.

It is a POP3 protocol that is encapsulated in an SSL session. POP3S uses port 995.

 • To je drugo ime za protokol IMAP.

It is just another name for the IMAP protocol.

 • Gre za protokol Super POP3, ki omogoča hitrejši prenos sporočil iz strežnika.

The S stands for "super" as this protocol enables much faster transfer of messages from the server to the client.

 • Gre za protokol POP3, ki uporablja MD5 za šifriranje podatkov.

This is a version of the POP3 protocol that uses MD5 to envrypt the data.

Odgovor

Gre za protokol POP3, ki je ovit v sejo SSL, namesto vrat 110 pa uporablja vrata 995.

It is a POP3 protocol that is encapsulated in an SSL session. POP3S uses port 995.

Pošiljatelj sporočila

+OK Dovecot ready.
USER francek
+OK
PASS nimagesla
+OK Logged in.
STAT
+OK 1 1459
LIST
+OK 1 messages:
1 1459
.
RETR 1
+OK 1459 octets
Return-Path: <micka@ubuntu>
Delivered-To: <francek@ubuntu>
Received: from micka (unknown [10.0.0.199])
.by ubuntu804.localdomain (Postfix) with SMTP id EB49A13FA7
.for ; Mon, 23 May 2011 13:53:01 +0200 (CEST)
From: "Vsevedna Micka" <micka@ubuntu>
To: "Nevedni Francek" <francek@ubuntu>
Subject: Koliko sklec naredi Chuck?
Date: Mon, 23 May 2011 13:53:06 +0200

Vse.
.

Kdo (naslov za e-pošto) je pošiljatelj sporočila, ki smo ga zajeli v zgornji seji POP3?

Who is the sender (e-mail address) of the message you can see in the POP3 session above?

 • francek@ubuntu
 • Chuck Norris
 • micka@ubuntu
 • ubuntu804.localdomain
 • Postfix
Odgovor

micka@ubuntu

Rdeča Kapica

--Mutt=_ED8606D9-AE93-411E-8704-7932DC7D1CCF
Content-Disposition: attachment; filename="priponka.zip"
Content-Type: application/zip; name="priponka.zip"
Content-Transfer-Encoding: base64

UEsDBBQAAAAIAJCiq0BwGGyBKAQAAGoOAAAQAAAATERONy9jbGllbnQuamF2YZVWUW/bNhB+doH+
B8JPMlYQ8bq9zMgelrRYhnUZ6hQbEOSBkWibi0RqJBU7LfLfdySPEi1LMhYgkqzvu++Od8cTRVUr
AAAAAQAgAAAAzQkAAExETjcvc2VydmVyLnB5UEsFBgAAAAAEAAQA9AAAALsKAAAAAA==

--Mutt=_ED8606D9-AE93-411E-8704-7932DC7D1CCF--

Rdeča Kapica je od Babice prejela e-pošto z zgornjo vsebino. Kako naj Rdeča Kapica "dešifrira" vsebino zgornjega sporočila?

Little Red Riding Hood (LRRH) recieved an e-mail that contained the lines above. How can LRRH "decipher" the content of the e-mail?

 • Rdeča Kapica naj najprej uporabi Base64 dekodirnik, nato pa naj datoteko priponka.zip odpre v priljubljenem programu za odpiranje datotek ZIP.

LRRH should first use the Base64 decoder. Then she can use her favourite software to open the priponka.zip file.

 • Rdeča Kapica mora uporabiti dekodirnik za Quoted-printable.

LRRH should use the quoted-printable decoder.

 • Rdeča Kapica lahko sporočilo dekodira le če ima Babičin privatni ključ.

LRRH can decode the message only if she obtains her Grandma's private key.

 • Rdeča Kapica naj vrstice 6,7 in 8 prekopira v novo datoteko in to datoteko odpre v programu za odpiranje datotek ZIP.

LRRH should just copy lines 6,7 and 8 to a new file and just unzip that file.

Odgovor

Rdeča Kapica naj najprej uporabi Base64 dekodirnik, nato pa naj datoteko priponka.zip odpre v priljubljenem programu za odpiranje datotek ZIP.

LRRH should first use the Base64 decoder. Then she can use her favourite software to open the priponka.zip file.

Ukaz EHLO

V protokolu SMTP smo srečali ukaz EHLO kakšen je njegov pomen?

What is the meaning of the EHLO command in the SMTP protocol?

 • Ukaz EHLO označuje začetek e-pošte.

EHLO is used to start sending the e-mail data.

 • Z ukazom EHLO nastavimo velikost priponke.

EHLO is used to set the e-mail attachment size.

 • Z ukazom EHLO pozdravimo strežnik in povemo domeno iz katere pošiljamo sporočilo.

EHLO is used to greet the server and to state the domain which the e-mail is being sent form.

 • Ukaz EHLO ne obstaja. Uporabiti bi morali ukaz HELO.

The EHLO command is incorrect. HELO should be used instead.

Odgovor

Z ukazom EHLO pozdravimo strežnik in povemo domeno iz katere pošiljamo sporočilo.

EHLO is used to greet the server and to state the domain which the e-mail is being sent form.

Dva različna SMTP ukaza

Na začetku seje SMTP lahko uporabimo dva različna ukaza. Katera?

Two different commands can be used to start an SMTP session. Which two?

 • HELO
 • EHLO
 • DATA
 • RCPT TO
 • MAIL FROM
Odgovor

HELO EHLO

Del elektronskega sporočila

From: "Bob Demo" 
To: "Babica" 
Subject: Protokol SMTP
Date: Sat, 6 May 2012 10:10:10 +0200

Kateri del elektronskega sporočila predstavljajo zgornje vrstice?

Which part of an e-mail message do the lines above represent?

 • Glavo sporočila.

The header of the message.

 • Priponko.

The attachment.

 • Vsebino (jedro) sporočila.

The body of the message.

 • Glavo MIME.

The MIME header.

 • Začetek seje SMTP.

The start of the SMTP session.

Odgovor

Glavo sporočila.

The header of the message.

Vrstice

From: "Bob Demo" 
To: "Babica" 
Subject: Protokol SMTP
Date: Sat, 6 May 2012 10:10:10 +0200

Kateri del elektronskega sporočila predstavljajo zgornje vrstice?

Which part of an e-mail message do the lines above represent?

 • Glavo sporočila.

The header of the message.

 • Priponko.

The attachment.

 • Vsebino (jedro) sporočila.

The body of the message.

 • Glavo MIME.

The MIME header.

 • Začetek seje SMTP.

The start of the SMTP session.

Odgovor

Glavo sporočila.

The header of the message.

Header-content separator

Kako sta pri pošiljanju e-pošte ločena glava sporočila in vsebina (jedro) sporočila?

What seperates the header and the content of an e-mail message?

 • .

 • ;

 • Prazna vrstica (CR/LF oz. \r ).

An empty line (CR/LF or \r ).

 • Ukaz DATA.

The DATA command.

Odgovor

Prazna vrstica (CR/LF oz. \r ).

An empty line (CR/LF or \r ).

End of the SMTP message

Kako strežniku SMTP sporočimo, da smo končali s pošiljanjem podatkov, ki so del e-pošte?

What indicates the end of a message in the SMTP protocol?

 • ,
 • .
 • CTRL+D (EOF)
 • ;
 • \0 (null terminator)
Odgovor

.

Algoritem za kodiranje

=?utf-8?Q?Rde=C4=8Da_kapica?=

Kateri algoritem smo uporabili za kodiranje medarodnih znakov v zadevi sporočila, ki je prikazana v zgodnji vrstici?

Which algorithm was used to encode international characters in the subject line above?

 • Base64
 • Punycode
 • POP3
 • 7-bit ASCII
 • Quoted printable
Odgovor

Quoted printable

Protokol SMTP

Protokol SMTP je:

The SMTP protocol is:

 • Besedilni protokol.

A plain-text protocol.

 • Binarni protokol.

A binary protocol.

Odgovor

Besedilni protokol.

A plain-text protocol.

Pošiljatelj sporočila

S katerim od naštetih ukazov SMTP sporočim e-poštnem strežniku, da je pošiljatelj sporočila rdeca.kapica@lrk.si?

Which of the following SMTP commands can we use to state that the sender of the e-mail is rdeca.kapica@lrk.si?

 • From: "Rdeča kapica" <rdeca.kapica@lrk.si>
 • HELO <rdeca.kapica@lrk.si>
 • EHLO <rdeca.kapica@lrk.si>
 • RCPT TO: <rdeca.kapica@lrk.si>
 • MAIL FROM: <rdeca.kapica@lrk.si>
Odgovor

MAIL FROM: <rdeca.kapica@lrk.si>

RFC 5322

Kaj opisuje RFC 5322?

What is described in RFC 5322?

 • Protokol SMTP.

The SMTP protocol.

 • Varni protokol SMTP.

The secure SMTP protocol.

 • Priponke MIME.

MIME attachments.

 • Format sporočil za elektronsko pošto.

The e-mail message format.

Odgovor

Format sporočil za elektronsko pošto.

The e-mail message format.

Sproženje šifriranja

S katerim ukazom sprožimo šifriranje podatkov v seji SMTP (če strežnik to podpira)?

Which command can we use to start encryption in an SMTP session (provided the server supports that)?

 • SSL
 • EHLO
 • MAIL FROM
 • STARTTLS
 • ENCRYPT
Odgovor

STARTTLS

RCPT TO in TO

V seji SMTP smo prejemnika določili z ukazom: RCPT TO: <rdeca.kapica@lrk.si>. Kasneje smo v isti seji v glavo sporočila napisali vrstico To: "Volk" <volk@lrk.si>. V kateri e-poštni nabiralnik bo strežnik SMTP dostavil sporočilo?

We sent the RCPT TO: <rdeca.kapica@lrk.si> command during the SMTP session, but we included the line To: "Volk" <volk@lrk.si> in the e-mail header. Which mailbox will the message be delivered to?

 • babica@lrk.si

 • volk@lrk.si

 • rdeca.kapica@lrk.si

 • Sporočilo ne bo dostavljeno. Strežnik za e-pošto odgovoril Undelivered, recipient uknknown.

The message will not be delivered. The e-mail server will send the message Undelivered, recipient uknknown.

Odgovor

rdeca.kapica@lrk.si

Zaščitia e-pošte

Kako lahko vsebino e-pošte zaščitimo tako, da jo bo lahko videl samo prejemnik? Možnih je več odgovorov.

How can we ensure that only the recipient of the message will be able to see the content of the message? There are multiple correct answers.

 • Uporabimo S/MIME tako da sporočilo šifriramo s prejemnikovim javnim ključem.

We use S/MIME to encrypt the message with the recipient's public key.

 • Uporabimo PGP ali Open PGP tako da sporočilo šifriramo s prejemnikovim javnim ključem.

We use either PGP or OpenPGP to encrypt the message with the recipient's public key.

 • Dovolj je ukaz STARTTLS pri pošiljanju e-pošte.

It is enough to use STARTTLS when sending e-mail.

 • Uporabimo protokol POP3S.

*We use the POP3S protocol. *

 • Uporabimo protokol IMAPS.

We use the IMAPS protocol.

Odgovor
 • Uporabimo S/MIME tako da sporočilo šifriramo s prejemnikovim javnim ključem.

We use S/MIME to encrypt the message with the recipient's public key.

 • Uporabimo PGP ali Open PGP tako da sporočilo šifriramo s prejemnikovim javnim ključem.

We use either PGP or OpenPGP to encrypt the message with the recipient's public key.

Spletna stran

Rdeča Kapica potrebuje vašo pomoč. Tokrat želi narediti sistem, ki bo omogočal pregledovanje e-poštnega predala v obliki spletne strani. Kateri protokol naj uporabi za dostop do elektronskih predalov, če sporočil ne želi shranjevati tudi na spletnem strežniku?

Little red riding hood (LRRH) needs your help. She is trying to set up a web based e-mail system. Which protocol should she use to access the electronic mailboxes if she does not want to store any e-mail data on the web server?

 • SSH
 • FTP
 • POP3
 • LDAP
 • IMAP
Odgovor

IMAP

Default POP3 port

Na katerih vratih privzeto poslušajo strežniki POP3?

Which port do the POP3 servers listen on by default?

Odgovor

110

Default SMTP port

Na katerih vratih privzeto poslušajo strežniki SMTP?

Which port do SMTP servers listen on by default?

Odgovor

25

Ukaz za začetek e-pošte

S katerim ukazom protokola SMTP označimo začetek e-pošte oz. s katerim ukazom povemo strežniku SMTP, da sledijo podatki?

Which SMTP command denotes the start of the e-mail message (tells the server that data will follow)?

Odgovor

DATA

Zašifrirani podatki

V seji IMAP so vsi podatki šifrirani.

All the data in an IMAP session is encrypted.

 • true
 • false
Odgovor

false

POP3 encrypted by default

Protokol POP3 privzeto šifrira podatke v seji.

The POP3 protocol uses an encrypted session by default.

 • True
 • False
Odgovor

false

Access email via SMTP

Protokol SMTP lahko uporabimo za dostop do našega elektronskega nabiralnika.

We can use the SMTP protocol to access our electronic mailbox.

 • True
 • False
Odgovor

False


Zadnja posodobitev: June 3, 2023